İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (14) PDF 
Salı, 14 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (14)

(...dünden devam)

Hz. Peygamber Medîne'ye geldikleri zaman, Medîne’de bulunan üç Yahûdî kabî­lesi: Kaynuka Oğulları, Nadîr Oğulları ve Kurayza Oğullarıyla şu şekilde ittifak yapmışlardır:

"Mü'minlere tâbi olan Yahûdîlere yardım edilir, haksızlık edilmez, onlara karşı savaşılmaz. Onların dostları (müttefikleri) de aynen kendileri gibidir. Onlar kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde serbesttir. Zulüm, günâh yapanın, adam öldürenin sorumluluğu, bunları yapana ve âilesine âittir.”

"Yahûdîler de mü'minlerle savaşanlara karşı mü'minlere yardım edecekler, mü'minlerle birlikte savaş giderlerine katılacaklardır. Bu antlaşmada taraf olan Müslümanlar ve Yahûdîler, aralarında iyiliği öğütleyecekler, günâh işlere girmeyecekler, birbirlerine iyi davranacaklardır."

Bu antlaşmaya göre Yahûdîler kendi dinlerinde serbest olacaklar; Evs ve Hazreç kabîleleriyle yapmış oldukları antlaşmalar yürürlükte kalacak; Müslümanlara bir saldırı durumunda Yahûdîler, Müslümanların yanında yer alacak, Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum izlemedikleri takdirde de Müslümanlar, bir saldırıya uğrayan Yahûdîlere yardım edeceklerdi.

Fakat Kurayza Oğulları, bu antlaşma hükümleri uyarınca Müslümanlara yardım edecekleri yerde, Ahzâb olayında, Müslümanları ortadan kaldırmak üzere gelmiş olan Birleşik Arap Ordusuyla ittifak yaparak Müslümanlara hıyânet etmişlerdi. Medîne çevresine hendek kazıldığı için Hendek Savaşı olarak adlandırılan olayda kuşatmadan bir sonuç alamayacaklarını anlayan ve aleyhlerine dönen doğa şartlarıyla da moralleri bozulan müşrik kabîleler birer birer savaş alanından çekilip gittiler.

Müşrikler gittikten sonra Müslümanlar da evlerine döndüler. Peygamber (s.a.v.), Ümmü Seleme'nin evinde, seferin toz ve toprağından henüz yıkanmış iken Cebrail Aleyhisselâm göründü, başındaki toprağı silkeleyen Cebrâîl:

— Sen silâhı bıraktın mı? Fakat biz (melekler) silahlarımızı bırakmadık. Onların üstüne yürü! dedi ve Kurayza tarafını gösterdi.

Başka rivayette Cebrâîl, ipek sarık sarmış ve atlas eğerli bir katıra binmiş olarak Peygamber'e görünmüş: "Melekler silâhlarını bırakmadılar, şimdi ben o kavmi takipten geliyorum. Allah sana kalkıp Kurayza Oğulları üstüne yürümeni emrediyor" demiştir.

Hz. Peygamber, sahâbîlerine derhal Medine'den birkaç mil uzakta bulunan Kurayza Oğulları üstüne yürümeyi emretti. Vakit ikindi idi: "İkindi namazını Kurayza Oğulları yurdunda kılacağız!" dedi. Ve Abdullah ibn Ümm-i Mektûm'u Medine'de kendi yerine bırakarak yürüdü. Bayrağı Alî ibn Ebîtâlib'e verdi.

Kurayza Oğullarını kuşattı. Kuşatma yirmi beş gün sürdü. Kayıtsız, şartsız teslim olmalarını istedi. Barış isteklerini de kabul etmedi. Yalnız seçecekleri bir hakemin vereceği hükme razı olacağını bildirdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş