İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (11) PDF 
Cumartesi, 11 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (11)

(...dünden devam)

"8- (O mallar) Şu göçmen fakirlere âittir ki (onlar) yurtlarından ve mallarından (sürülüp) çıkarılmışlardır; Allah'ın lütuf ve rızâsını ararlar; Allah'a ve Elçisine yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır. 9- Ve onlardan önce o yurda (Medine'ye) yerleşen, imânâ sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilen(ganimet)lerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç (eğilimi) duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, (göç eden yoksul kardeşlerini) öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar başarıya erenlerdir. 10- Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla, kalblerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz, Sen çok şefkatli çok merhametlisin!"

8-10’ncu âyetlerde savaşsız ele geçen ganimetlerin:

1) Yurtlarını, mallarını bırakarak, sırf Allah'ın lütuf ve rızâsına ermek için hicret eden, Allah'ın dininin yerleşmesi için Allah'ın Resûlüne yardım ederek ona verdikleri sözde duran fakir göçmenlere,

2) Bu göçmenlerden önce Medine'de oturmakta olup imanı gönüllerine sindiren ve Mekke'den göç edip kendilerine gelen kardeşlerini severek barındıran, onlara yapılan yardımı kıskanmayan ve kendi ihtiyaçları dahi olsa o göçmen kardeşlerini kendilerine tercih eden Medinelilere, yani Ensâra,

3) Bu ilk Muhâcir ve Ensâr'dan sonra gelen mü'minlere verileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu mânâ, 9 ve 10’ncu âyetlerdeki vâv, 'atıf harfi kabul edildiği takdirde böyledir. Bir kısım ulemâ, bu vâvı 'atıf vâvı kabul edip böyle mânâlandırmışlardır. Fakat bağlamdan bu vâvın 'âtıf vâvı değil, ipitdâiyye olduğu anlaşılmaktadır. 9, 10’ncu âyetler, 8’nci âyete bağlanmıyor, yeni cümleler oluyor. Bunlar ilk Ensâr ile, daha sonra Müslüman olan kimselerin, yüksek karakter ve ahlâkını anlatmaktadır. Yoksa bu âyetlerde ganimetler önce Muhâcirlere, sonra Ensâra, sonra onların ardından gelen Müslümanlara verilir diye bir anlam yoktur.

Cenabı Hak, 7’nci âyette fey'in, Allah'ın Resulü tarafından sayılan kimselere taksim edileceğini bildirdikten sonra 8’nci âyette fey' verilecek olan Peygamber'in akrabâsının, yetîmlerin, yoksulların ve yolcuların kimler olduğunu anlatmaktadır. Bunlar yerlerinden yurtlarından çıkarılmış olan yoksul muhâcirler(göçmenler)dir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş