İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (5) PDF 
Pazar, 05 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (5)

(...dünden devam)

Çeşitli surelerde İsrailoğullarının olumsuz, acımasız ve fırsatçı tutumlarına işaret edilir. Bunlardan örnekler sunalım:

"Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 1- Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbîh etmiş(O'nun şânının eksikliklerden uzak, zâtının yüce olduğunu anmışlar)dır. O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. 2- Kitap sâhiplerinden inkâr edenleri, hemen ilk haşirde (Müslümanların, kaleleri önünde toplanmalarında) yurtlarından O çıkardı. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Allah onlara ummadıkları yerden geldi, yüreklerine korku saldı; öyle ki evlerini kendi elleriyle ve mü'minlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sâhipleri ibret alın. 3- Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka onlara dünyâda azâbederdi. Âhirette de onlar için ateş azâbı vardır. 4- Bunun sebebi şudur: Onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler; kim Allah'a karşı gelirse (bilsin ki) Allah’ın azâbı çetindir. 5- Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz, yahut onu kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve (O'nun) yoldan çıkanları cezâlandırması için olmuştur."

1-2: Göklerde ve yerde bulunan her şeyin, şânını yücelttiği, yenilmez güce sâhip, her şeyi hikmetle, sağlam ve yerli yerince yapan Allah, Kitâb ehlinden kâfir olanları Müslümanların kaleleri önünde toplanmalarıyla korkutup yurtlarından çıkardı. Müslümanlar onların çıkacaklarını, böyle bir sonuca ereceklerini hiç sanmadıkları gibi, o nankörler de sağlam kalelerinin kendilerini koruyacağını sanmışlardı. Oysa Allah ummadıkları yerden üstlerine gelip gönüllerine korku saldı. Bir yandan Müslümanlara kalmasın diye evlerinin kapı, eşik gibi kısımlarını söküp alıyor, gerisini yıkıyorlar, bir yandan da Müslümanlar bazı kısımları yıkıyorlardı.

3-4: Bu sürgün olayı, onlar için bir cezâdır. Sürgün olmasaydı Allah onlara dünyâda daha ağır bir cezâ vereceği gibi âhirette de şiddetli azâbederdi. Allah kendisine karşı koyanları şiddetle cezalandırır.

Âyetlerin gayesi, tarihi olayı ayrıntılarıyla anlatmak değil, Müslümanlara, yaşadıkları olayı hatırlatarak öğüt vermek ve ele geçirilen ganimetlerin hükümlerini açıklamaktır. Onun için işaret edilen sürgün olayının ayrıntılarına girilmemiştir. Sîret yazarlarının anlattığı olay şöyle olmuştur:

Nadîr Oğulları, Medine'nin el-Ğars denilen bir bucağında otururlardı. 'Âmir oğullarının da antlısı (müttefiki) idiler. Liderleri Huyey ibn Ahtab idi. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye geldiklerinde, bunlarla kendisinin ne lehinde ne de aleyhinde bulunmamaları esası üzerine bir antlaşma yapmıştı.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş