İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (4) PDF 
Cumartesi, 04 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (4)

(...dünden devam)

Bu âyetler, basit bir terör olayı hakkında değil, Hz. Muhammed'in kurmağa çalıştığı devleti yok etmeğe çalışan Yahudilerin tutumunu anlatmaktadır. Çünkü Mâide Sûresi’nin 12. âyetinden itibaren Hicaz Bölgesinde ve özellikle Medîne'de oturan Yahudilerin, Peygamber'e ve İslâm'a karşı olumsuz davranışlarına işaret edilmekte; onların kendi peygamberlerine karşı da kötülük yaptıkları ifade edilmekte; Mûsâ'nın sözünü dinlemedikleri, onu kritik zamanlarda yalnız bıraktıkları, ayrıca yeryüzünde bozgunculuk yapıp cana kıydıkları, bu yüzden İsraîloğullarına, bir cana kıyanın, bütün toplumun canına kıymış sayılacağı yasasının konulduğu belirtilmektedir. Bütün bunlar asıl konuya giriştir:O yasa dakendi peygamberlerinekarşıgelmiş, toplumlarına zarar vermiş, bozgunculuk yapmış insanların, Hz. Muhammed'e ve onun oluşturduğu İslâm toplumuna karşı da bozgunculuk yapmağa çalışanların sonunda ağır bir cezaya uğrayacakları hükmüdür.

Nitekim Medîne'de oturmakta olan Nadîr Oğulları, Hz. Muhammed'e suikast düzenlemişler, bundan dolayı kuşatılıp sürgün edilmişlerdir. Kaynuka Oğulları ahidlerini bozmuşlar, onlar da sürgün edilmişlerdir. Bunların sonucundan ders almayan Kurayza Oğulları, bunların yaptığından çok daha kötüsünü yapmış, Hendek Savaşında İslâm toplumunu tamamen imhâ etmek üzere gelen on bin kişilik Kureyş ve diğer Arap kabileleri ortak ordusu ile birlik olmuştur. Müslümanlarla birlikte Medîne'yi dış düşmana karşı savunmaya söz vermiş olan bu Yahudi kabilesi, Peygamber’le ittifaklarını bozup, en kritik dönemde Müslümanları tamamen imhâya kararlı düşman ordusuyla birleşerek Allah'a ve Elçisi’ne karşı savaşa girmişlerdir. İşte bu âyetlerde Allah'a ve Elçisi’ne karşı savaş açanların, şiddetle cezalandırılacakları vurgulanmaktadır.

Açıkça görülüyor ki âyetlerde, bireysel düzeyde basit bir olaydan değil, Peygamber'e ve İslâm toplumuna karşı organize bir kütle düşmanlığı ve savaşından söz edilmektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş