İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (3) PDF 
Cuma, 03 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (3)

(...dünden devam)

"33- Allah ve elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası: (ya) öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin, ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azâb vardır. 34- Ancak sizin onları (yenip) ele geçirmenizden önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (tevbe edenleri affeder)." (Maide: 33-34)

Tefsîrlerde bu âyetlerin, çobanı öldürüp Devlete ait develeri çalan Ukl veya Ureyneli yoksullar hakkında indiği söylenirse de bulundukları bağlamdan da anlaşılacağı üzere bozgunculuk yapan İsrailoğulları hakkında indiği açıktır. Peygamber Aleyhisselâm'ı çekemeyen, her fırsatta Müslümanları birbirine düşürmeğe çalışan Yahudîler hakkında inmiştir. Nitekim İbn Abbâs, bu âyetin, Peygamber’le yapmış oldukları antlaşmalarını bozan Kitap Ehli hakkında yahut Müslümanlara saldıran müşrikler hakkında indiğini söylemiştir (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/48).

Yahûdîler, Allah'ın Resulüne çeşitli şekillerde hıyanet etmişler, onunla yaptıkları ittifakı bozarak Müslümanların düşmanlarıyla birleşip Müslümanları imha etmeğe çalışmışlar, müşrikleri, Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara karşı kışkırtarak Hendek Vak'asının çıkmasına, Müslümanların bir ay kadar kuşatılmasına sebep olmuş, daha önce kendi peygamberlerine yaptıkları kötülüklerden daha fazlasını Hz. Peygamber'e yapmaya kalkmışlardır. İşte yüce Allah, yukarıdan beri Yahudilere, kendi kitaplarında okudukları olaylardan misaller vererek zulmün, çekememezliğin, hasedin kötülüğünü hatırlattıktan sonra Allah'ın Resulüne karşı gelen, onunla savaşan, yeryüzünde fesat çıkaran kimselerin öldürüleceğini, asılacağını, ya da sürüleceğini ihtar etmektedir. Allah ve Resulü ile savaşanların, yeryüzünde bozgunculuk yapanların âkıbeti budur. Bu bir uyarıdır, ileride vuku bulacak bir cezaya işarettir.

Âyetlerin bağlamından anlaşıldığına göre bu âyetler, henüz Yahudilerin Medîne’de toplu bulundukları sırada inmiştir. Çünkü onların istikballerine işaret etmektedir. Zaten bağlam da Yahudilerle ilgilidir. Herhalde bir yandan kendileri Peygamber’in gelişmekte olan devletini el altından yıkma planları yaparken, bir yandan da etki alanlarında kalan kişi ve kabîleleri, Peygamber’e karşı savaşa kış­kırtmakta idiler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş