İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (2) PDF 
Perşembe, 02 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (2)

(...dünden devam)

Hasan Basrî ve Dahhâk'e Kur'ân'ın anlattığı olay, İsrailoğulları arasında geçmiş bir olaydır. Nitekim kıssadan sonra: "İşte bundan dolayı İsrailoğullarına: bir canı öldürmemiş, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir canı öldüren kimsenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağını; bir canı yaşatanın da, bütün insanları yaşatmış gibi olacağını yazdık!" buyurulmuştur.

Kur'ânı Kerîm, Yahudilere, bildikleri bir olayı hatırlatmaktadır. Bu olay Tevrât'ta vardır. Ve Tevrât'ta bu iki kişinin, Âdem'in oğulları oldukları belirtilmiştir. Kur'ânı Kerîm'in, sadece özetle esasına işaret ettiği olay, Tevrât'ın Tekvîn Kitâbının dördüncü babında anlatılmaktadır.

Âdem'in iki oğlu öyküsünden hemen sonra: "İşte bundan dolayı, İsrailoğullarına, bir can öldürmemiş, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir canı öldürenin, bütün insanları öldürmüş gibi, bir canı yaşatanın da bütün insanları yaşatmış gibi sayılacağını yazdık (emrettik)...” âyetinin gelmesi, bu iki kişinin, Hasan Basrî ve Dahhâk'in dediği gibi Âdem'in öz oğlu değil de İsrailoğullarından iki kişi olduğu ihtimâlini hatıra getirirse de kardeşini öldürenin, onu nasıl gömeceğini bir kargadan öğrenmiş olması, bu ihtimâli bertaraf eder. Çünkü Ya'kub evlâdı olan İsrailoğullarından olan insanların, ölünün nasıl gömüleceğini bilmemeleri mümkün değildir. Ancak ilk insanın ölüyü gömmeyi henüz öğrenmemiş olması makul, fakat insanlık tarihinin çok ilerlemiş zamanında gelmiş olan kavmin ölü gömmeyi bilmemesi makul değildir. Bu bakımdan burada anlatılanların Âdem'in oğlu alması akla ve bağlama daha uygundur.

Neden bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek sayılmıştır? Çünkü bir insan, türünü temsil eder. Bir insanın haksız yere öldürülmesi, toplumda öldürme olaylarının yayılmasına, sonunda bütün insanların birbirine düşmesine, haksızlıkların ve düşmanlıkların çoğalmasına, toplum düzeninin bozulmasına yol açar. Birinin hayatını koruyup kurtarmak da toplumda can güvenliğini sağlar. Toplumu gönül huzuru ile yaşatır. Yüce Allah, bir ferdin hayatını, bir toplumun hayatı kadar değerli görmüş, fertlerin hayatlarına saygının, toplumun hayatı, güvenlik ve mutluluğu ve toplumda cinayetleri önlemek için kısasın gerekliliğini anlatmak istemiştir. Allah'ın Elçisi (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: "İki Müslüman birbirine kılıç çekip saldırırsa öldüren de öldürülen de ateştedir. Dediler ki:

—Yâ Resulallah, öldüren ateşte ama, öldürülen niçin ateşte oluyor? Buyurdu ki:

—Çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu."(Buhârî

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş