HALKI ÂḪAR (4) PDF 
Salı, 12 Eylül 2023 00:00

HALKI ÂḪAR (4)

(...dünden devam)

Bu durumda henüz insan diğer canlılardan ayırdedilemez."Allah sizi, annelerinizin karnında üç karanlık içinde yaratmadan yaratmaya geçirerek yaratır. Sonra biz onu bambaşka bir yaratık yaptık. "

Daha sonra yaratıcıların en güzeli Allah'ın şanı tebcîl ediliyor. Tebârekellâh: te'âlâllâh, demektir. Çünkü bereketin anlamında artma vardır. "Tebârekellâh: Bütün hareketlerin, hayırların hepsi Allah'ındır" demek olur. Yani bu cümle ile, yalnız Allah'ın saygı gösterilmeğe, övülmeğe layik olduğu vurgulanmaktadır.

Bilindiği gibi kalbin dört bölümü vardır: Sağ kulakçık, sol kulakçık, sağ karıncık, sol karıncık. Kalbin sağ ve sol kısmı bir bölme ile birbirinden ayrıldığı gibi kulakçıklar ve karıncıklar da birbirinden ayrılmıştır. Kalb bir tulumba gibi sol karıncıktaki temiz kanı Aort atardamariyle vücuda pompalar. Bu kan vücut hücrelerini dolaşarak onlara gıda taşır, muhtacoldukları enerjiyi verir. Onlardaki zararlı maddeleri, karbondioksiti alır, böylece kirlenir. Kirlenen kan, toplardamarla kalbin sağ kulakçığına gelir. Oradan açılan bir kapakla sağ karıncığa iner. Sağ karıncıktaki kirli kan, akciğer atardamariyle akciğere gönderilir. Akciğerdeki hava keseciklerini dolaşarak, keseciklerdeki havaya karbondioksidini verir ve havadan oksijen alır. Böylece temizlenir, akciğer toplardamarı vasıtasıyla kalbin sol kulakçığına, oradan da sol karıncığına iner. Sol karıncıktan tekrar vücuda pompalanır. Kan dolaşımı denen bu olay bir dakikada 70-80 defa yinelenir.

Anne karnındaki cenînde sağ ve sol kulakçıklar arasındaki perde açıktır. Çünkü anne karnında cenin teneffüs etmez. Onun kanı, annenin akciğerinde temizlenen kandır. Anne akciğerinde temizlenen kan, göbek bağı vasıtasıyla ceninin kalbinin sağ kulakçığına gelir, oradan hemen sol kulakçığa geçer, sol kulakçıktan sol karıncığa iner, oradan da vücuduna pompalanır. Ceninin kanı, akciğerine gitmez, onda küçük kan dolaşımı olmaz. Bu iş, anne akciğeri tarafından yapılır. Bundan dolayı ceninin kalbinin sağ kulakçığına gelen kan, sağ karıncığa inmeden, doğrudan sol kulakçığa geçer.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş