HALKI ÂḪAR (3) PDF 
Pazartesi, 11 Eylül 2023 00:00

HALKI ÂḪAR (3)

(...dünden devam)

Yüce Kur’ân'ın anlattığı bu yaratılış safhaları, modern ilim tarafından da doğrulanmıştır. Burada biraz durup, Embryology konusunda önemli bir eser yazmış olan Amerikalı bilim adamı Prof. Dr. Keith L. Moore'un kitabından bazı alıntılar yapmak istiyorum:

"Ortaçağda ilim, çok yavaş ilerledi. Bildiğimize göre Embryology konusunda, Ortaçağda pek az bilimsel görüş ileri sürülmüştür. Ancak Kur’ân müstesnâdır. Müslümanların Mukaddes Kitâb’ı Kur’ân-ı Kerîm'de insanın, erkekle kadının salgılarının karışımından (karışık bir nutfeden) yaratıldığını, yine insanın bir menî damlacığın(meniyyin yumnâ)dan yani spermden yaratıldığını, menî hayvancığının, bir tohum gibi rahme yerleşip, döllenmeden itibaren altı gün içinde rahmin cidarına asılıp filizlenmeğe başladığını, spermin, kan pıhtısı görünümüne geldiğini söyler.” (Keith L. Moore, The Developing Human Clinically Oriented Embryology, S. 8. Philadel­­phia/Lon­don/ Toron­to/Mexico City/Rio de Janeiro/Sydney/Tokyo 1982)

Daha önce henüz bir canlıya benzemeyen embriyo, 40-42 gün içinde insan olmağa başlar.

Yine Kur’ân, embriyonun üç karanlık içinde büyüdüğünü söyler ki bunlar: 1) Dış karın cidarı, (maternal anterior duvar), 2) Rahim cidarı (utarus duvarı), 3) İç rahim zarı (amnio corionic membrane) olabilir. Kur’ân’da doğumdan önce, anne rahminde insanın gelişme aşamaları hakkında öyle açıklamalar vardır ki bunlarda itiraz edilebilecek herhangi bir aksaklık yoktur (Aynı eser, s. 8).

Bu durumda henüz insan diğer canlılardan ayırdedilemez. “Allah sizi, annelerinizin karın­larında üç karanlık içinde yaratmadan yaratmaya geçirerek yaratır.” (Zümer: 59/6), “ Sonra biz onu bambaşka bir yaratık yaptık.” ( Mü’minûn: 74/14)

Gelişen embryo, 40-42 gün içinde insan olmağa başlar ki bundan önce henüz herhangi bir canlıya benzemez. Ancak bu süreden sonra insan karakterini kazanmağa başlar.

Yine Kur’ân, embryo'nun üç karanlık içinde büyüdüğünü söyler ki bunlar: 1) Dış karın cidarı, (maternal anterior duvar), 2) Rahim cidarı, (Uterus duvarı), 3) İç rahim zarı (amnio chorionic membrane) olabilir. Kur’ân'da doğumdan önce, anne rahminde insanın gelişme aşamaları hakkında öyle açıklamalar vardır ki bunlarda itiraz edilebilecek herhangi bir aksaklık yoktur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş