HALKI ÂḪAR (2) PDF 
Pazar, 10 Eylül 2023 00:00

HALKI ÂḪAR (2)

(...dünden devam)

Yüce Allah, çamuru süze süze insan tohumunu yaratır. Toprağa ekilen bitki su ile sulanır. Su ile sulanmış, çamur olmuş topraktan gıdasını alır, yetişir, olgunlaşır. Sonra onu insan yer. Temeli topraktan çıkan, toprağın ürünü olan bitki, meyve ve diğer gıdalar, insan bedeninde istihaleler (evreler) geçirerek kan ve insan tohumuna dönüşür. İşte asıl topraktan süzülerek menî hayvancığı haline gelen insanın aslı, daha sonra ana rahmine bir nutfe olarak konur. Nutfe kırba veya koğanın altında kalan az suya denir. Bununla erkeğin suyu kastedilmiştir.

Ancak Kıyamet Sûresinin 37’nci âyetinde nutfenin, menînin tamamı değil, bir parçası olduğu, 'Alak Sûresi'nin 2’nci âyetinde ise insanın alaktan yani rahmin cidârına yapışan embriyo'dan yaratıldığı ifâde edilmektedir. Bu âyetler göz önüne alınınca nutfe ile menî hayvancığının kastedildiği anlaşılır. Meni hayvancığı rahim kanalında yumurtayı aşılar ve onunla birleşerek bir tek hücre olur. Zigot adını alan bu hücre, ürer, çoğalır. Kan pıhtısı gibi bir görünüm alır. Sonra bir çiğnem et görünümüne bürünür. Aslında tüm programı kendisinde bulunan bu küçük canlının önce kıkırdak kemikleri belirir, kemikler üzerine adaleler, kaslar kaplanır. Sonra Allah onu bambaşka bir yaratık, kâmil, bağımsız bir insan haline sokar.

Bize göre âyetlerde genel olarak insan tohumundan insan oluşuna kadarki yaratılış aşamaları anlatılmaktadır.

"Sonra onu bambaşka bir yaratık olarak inşâ ettik" cümlesi, insanın bu duruma geldikten sonra bağımsız bir varlık hüviyetini kazandığını ifade ediyor.

Bilginlerin incelemelerine göre bütün hayvanlarda döllenen yumurta, döllenme aşamasından kemik teşekkülü zamanına kadar birbirine benzer. Ancak bu aşamadan sonra varlığı belirlenir, diğer yaratıklardan ayrı bir görünüm alır. İnsanın yavrusu insana, diğer hayvanların yavruları da kendilerine benzer. İşte 'HALKI ÂḪAR (2) cümlesi, insanın ancak bu kemiklere et giydirilme safhasından sonra diğer yaratıklardan ayrı bir hüviyet kazandığını, bağımsız bir varlık haline geldiğini gösterir. Allah daha iyi bilir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş