KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (44) PDF 
Perşembe, 07 Eylül 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (44)

(...dünden devam)

92(2)/266: İçinde şarıl şarıl suların aktığı güzel bir hurma ve üzüm bahçesine malik bulunan, çoluk çocuk sahibi bir insan, hiç ister mi ki birden bire her şeyi kasıp kavuran bir rüzgâr çıksın da ürününü yaksın, bahçesini mahvetsin, kurutsun, çoluk çocuğunu perişan duruma soksun? Elbette kimse böyle bir duruma düşmek istemez. İşte sadakaların ardından başa kakmak ve eziyet etmek de eylemlerin oluşturduğu ma‘nevî bahçeleri kasıp kavuran dondurucu bir kasırgadır. Bu davranış o güzelim eylem bahçelerini yakıp kül eder

“39- İnkâr edenler(e gelince): Onların işleri, düz arazideki serap gibidir. Susayan onu su sanır, fakat yanına gelince hiçbir şey olmadığını anlar ve yanında Allah'ı bulur; Allah onun hesabını tam görür, O, hesabı çabuk görendir. 40- Yahut (Onların işleri) engin bir denizdeki karanlıklar gibidir: (Bir deniz) ki üstünü bir dalga, örtüyor, onun üstünden bir dalga onun üstünden de bir bulut (örtmektedir). Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. (İçinde bulunan kimse) elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. Allah bir kimseye nur vermemişse artık onun nuru olmaz. 41- Görmedin mi göklerde ve yerde olan kimseler, kanatlarını çırparak uçan kuşlar Allah'ı tesbîh ederler? Her biri kendi du‘âsını ve tesbîhini bilmiştir. Allah da onların ne yaptıklarını bilmektedir. 42- Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de Allah'adır. 43- Görmedin mi Allah bulutları sürer, sonra onları birbirine geçirir, sonra onları birbiri üstüne yığar (sıkıştırır), arasından yağmurun çıktığını görürsün. Gökteki dağlar(gibi büyük bulut parçaların)dan bir dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğinden de onu öteye çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. 44- Allah gece ile gündüzü çevirir. Kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır. 45- Allah her canlıyı sudan yarattı; onlardan kimi karnı üzerinde (sürünerek) yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir." (Nur: 102(24)/39-45)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş