KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (43) PDF 
Çarşamba, 06 Eylül 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (43)

(...dünden devam)

Bakara: 92(2)/261. âyette Allah yolunda mal harcayanlar, yere attığı her dânenin, her birinde yüz dâne bulunan yedi başak verdiği, böylece bire yedi yüz ürün alan bir çiftçiye benzetilmektedir. İşte mallarını Allah yolunda harcayanlar, onu kaybetmezler, tersine bir vermekle yedi yüz alırlar. Allah’ın hazinesi boldur, O dilediğine bunun kat kat fazlasını da verir.

Âyet önce, yapılan iyiliklere kat kat ödül verileceğini belirtmekle beraber, teknik gelişmeler sayesinde toprak veriminin artırılabileceğine de işaret etmiş bulunmaktadır. Çünkü attığı bir dânenin, her birinde yüz dâne bulunan yedi başak bitirdiği bir çiftçiden söz etmekte ve Allah’ın dilediğine kat kat fazlasını da vereceğini bildirmektedir. Demek ki topraktan bire yüz değil, bire yedi yüz, hattâ daha fazla ürün almak mümkündür. Yüce Allah, toprağı işleyenler, tarımcılara böyle üstün bir verim almayı hedef göstermiştir.

Ayrıca bu âyette tarımın önemine, çiftçiliğin değerine de işaret vardır. Zira Allah, kendi yolunda verilen sadakaların artmasını, çiftçilik mesleğiyle ilgili bir örnekle anlatmıştır. Tarımın önemi konusunda bazı hadîsler de rivâyet edilir: “Bir Müslüman bir ağaç diker, ya da ekin eker de ondan kuş, insan veya hayvan yerse o kendisi için sadaka olur.” (Buḫârî, Edeb: b. 27, h. 1; Müslim, Müsâkat: 7-10, 12; Tirmizî, Ahkâm: 40; Dârimî, Büyû‘: 67; İbn Hanbel, Müsned: 3/147, 192, 229, 243...)

92(2)/262-265. âyetlerde verilen ardından başa kakılmaması öğütlenmekte, verdiğinin ardından başa kakan insanın, yaptığı iyiliği sıfırladığı, çarpıcı bir tabiat olayı ile anlatılmaktadır:

Verdiklerinin ardından başa kakan, ya da Allah’a ve âhirete inanmadan gösteriş için sadaka veren kimselerin verdikleri şeyler, sert kayalar üzerinde bulunan az bir toprağa benzetilmiştir. Ufacık bir yağmur kayanın üstündeki toprağı silip götürür, kaya cascavlak ortaya çıkar. Artık onun üzerinde ne ot biter, ne ekin olur. Mallarını inanarak ve Hakk’ın rızâsını kazanmak için verenlerin sadakaları da bir bayır üzerinde, bol yağmur aldığında bol ürün veren, ufak bir yağmur çisentisi dahi alsa yine sahibini ürünsüz bırakmayan güzel, verimli toprağa benzer. İşte inanarak ve Allah rızası için sadaka veren insanların sadakaları da her durumda ürün verecek, sahibine dünyâ ve âhirette büyük ödüller sağlayacaktır.

devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş