KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (42) PDF 
Salı, 05 Eylül 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (42)

(...dünden devam)

“Sonra bunun ardından yine kalbleriniz katılaştı; şimdi onlar, taş gibi, hattâ daha da katıdır. Çünkü öyle taş var ki, içinden ırmaklar fışkırır; öylesi var ki, çatlar da bağrından su kaynar, öylesi de var ki, Allah korkusundan aşağı düşer. Allah, yaptıklarınızı bilmez değildir." (Bakara: 92(2)/74)

Bu âyette, peygamberler döneminden uzaklaştıkça kalblerinin taş gibi, hattâ taştan da çok katılaştığı; zira bazı kayaların arasından ırmaklar fışkırdığı; yarılan taşlardan sular çıktığı; o taşlardan kiminin Allah korkusuyla eğilip düştüğü halde bu katı kalblerde en ufak bir acıma, yumuşaklık ve feyiz bulunmadığı anlatılmaktadır.

“261- Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dâne olmak üzere yedi başak veren bir dânenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah(ın lütfu) geniştir, (O) bilendir. 262- Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rab’leri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 263- Güzel bir söz (söylemek) ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allah, zengindir, halîmdir. 264- Ey inananlar, insanlara gösteriş için malını verip Allah’a ve âhiret gününe inanmayan adam gibi, başa kakmak ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Öylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, bir sağanak indi de (üstündeki toprağı silip süpürerek) onu sert bir taş halinde bıraktı. (Böyleleri), kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfir toplumu doğru yola iletmez. 265- Allah’ın rızâsını kazanmak ve ruhlarındaki(imâ)nı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki, bol yağmur değince ürününü iki kat verdi. Yağmur değmeseydi bile çisenti olurdu. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 266- Biriniz ister mi ki, kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyvesi bulunan, hurmalardan ve üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun; kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktüğü, âciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada birden ateşli bir kasırga gelsin de bahçeyi yakıp kül etsin? Allah, düşünesiniz diye size âyetleri böyle açıklıyor. (Bakara: 92(2)/261-266)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş