KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (38) PDF 
Cuma, 01 Eylül 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (38)

(...dünden devam)

Demek ki bu iki güç, tam birbirine eşit, dengelidir. Gök yapısında ve cisimler arasındaki çekme ve itme güçlerinde ve tüm yaratılış yasalarında tam bir denge vardır. İşte: "Göğü yükseltti ve dengeyi koy­du.” (Rahmân: 89(55)/7) âyetiyle kâinât yapısındaki bu dengeye işâret edilmiştir.

Göklerde buna benzer nice dengeli yasaları yaratan Allah, bütün evreni kucaklayan Arşına kurulmuştur. Burada insanların kavrayabilmesi için Allah, tahtına oturup ülkesini yöneten bir pâdişâha benzetilmiştir. Allah, bütün evrenin pâdişâhıdır. O da kendine özgü tahtından, yarattığı ülkesini yönetmektedir.

Arzı da uzatmıştır”. Gök cisimlerini direksiz olarak birbirinden uzak tutan Allah, insanların yaşadığı dünya gezegenini de yaymış; orada ovalar, yaylalar, dağlar, ırmaklar ve çeşit çeşit meyveler yaratmıştır.

Orada her meyvedan iki çift (erkek-dişi) yarattı.” Meyvelerin hepsini de çift (erkekli dişili) yapmıştır. Her ağaç, her bitki, ancak erkek ve dişi tohumlarının birleşmesiyle ürün verir. Ağaçların çoğunda erkek ve dişi organlar vardır. Bazı türlerde erkek ve dişi organlar ayrı ağaçlardadır. Ağaçların çoğunda erkek ve dişi aynı çiçekte bulunur. Bazılarında ise ayrı çiçeklerde olur (el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’ân: 7/80-81). Allah yalnız bitkileri değil, bütün canlıları böyle erkekli dişili yaratmıştır.

Geceyi gündüzün üzerine örter.” Bu olay, ancak yuvarlak cisimde olur. Dünyanın her noktasında, her zaman gece, gündüzün üzerine, gündüz de gecenin üzerine örtülmektedir. Bir yandan gece gündüzü sarmalarken, öte yandan da gündüz geceyi sarmalayıp karanlığını açmaktadır.

Güneşin karşısında saat yelkovanı yönünde dönen dünya yuvarlağında bir yandan güneş ışığı, karşısına gelen gece kısmını gündüze çevirirken, güneşin karşısından ayrılan gündüz kısmını da gece karanlığı sarmalayıp geceye çevirmektedir. “Allah, geceyi gündüzün üzerine dolar, gündüzü de gecenin üzerine dolar” (Zümer: 59(39)/5). Her saniye yinelenen bu ikili dolama olayı, ancak güneşin karşısında bulunan küre cisimlerde olur. Bundan, Kur’ân’ın, dünyãnın yuvarlaklığını işaret yoluyla anlattığı anlaşılır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş