KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (36) PDF 
Çarşamba, 30 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (36)

(...dünden devam)

"48- Allah, rüzgârları gönderir, bulutu kaldırır; sonra onu gökte dilediği gibi yarar ve parça parça eder; arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken, onu kullarından dilediğine uğratınca hemen sevinirler. 49- Halbuki onlar, yağmurun kendilerine indirilmesinden önce umutsuz idiler. 50- Allah'ın rahmetinin eserlerine bak ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor?! Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir, O her şeye kadirdir." (Rum: 84(30)/48-50)

Burada rüzgârın iki yararı sayılmıştır: Biri yağmur bulutlarını getirmesi, diğeri de gemileri yürütmesidir. Yüce Allah, suların buharlaşmasından oluşan bulutları, rüzgâr vasıtasıyla istediği yerlere sürer. Yağmur getiren rüzgâr belli olur. İnsanlar, yağmurun müjdecisi olan bu rüzgârların esmesinden sevinir, mutlu olurlar.

84(30)/48-50. âyetlerde de Allah’ın kudretinin işaretleri, rüz­gârın yararları anlatılmaktadır: Allah rüzgârları gönderir. Rüzgârlar bir bulut kaldırır. Denizlerden, ırmaklardan, göllerden kaldırılan bu­lut, Allah’ın yasalarınca gökte yayılır, küme küme ayrılır, sıkışan bulutların arasından yağmur dökülmeğe başlar. Rüzgâr esmezden, yağmur yağmazdan önce umutsuzluk içinde suskun, ağızlarını bıçak açmayan insanlar, yağmurun yağmasıyla sevinir, mutlu olurlar. Allah’ın indirdiği rahmet sayesinde ölü gibi kupkuru toprak yeşerip canlanır.

Yağmur Allah’ın rahmetidir. Çünkü bitkiler onun vereceği su ile yetişir. Özellikle suyun olmadığı çöllerde, kıraç bölgelerde yağmur yağmazsa yeşillikten eser kalmaz.

İnsanların her zaman gördükleri bu İlâhî kudret eserleri, ölülerin diriltileceğine misal veriliyor: İşte ölü yeri dirilten Allah, ölüleri de mutlaka diriltecektir, O her şeye kadirdir” buyuruluyor.

İlk âyetlerde ölü yeri dirilten, Allah’ın rahmet eseri rüzgâr çoğul halindedir. Son âyette ekini sarartan rüzgâr tekildir. Genel olarak rahmet eseri olan rüzgâr çoğul, azâb sebebi olan rüzgâr tekil olarak kullanılır:

“2- Allah odur ki gökleri, görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, sonra Arş üzerine istivâ etti (mülkünün tahtına oturdu), güneşi ve ay'ı irâdesine boyun eğdirdi. Her biri, belli bir süre için akıp gitmektedir. (Yaratma) işi(ni) düzenler, âyetleri açıklar ki, Rabb'inizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanasınız. 3- O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var eti, orada her meyvedan iki çift (erkek-dişi) yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için âyetler vardır. 4- Arzda birbirine komşu kıt'alar, üzüm, bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır; bunların hepsi bir su ile sulanır ama ürünlerini birbirinden üstün yaparız. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için âyetler vardır." (Ra‘d: 87(13)/2-4)

devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş