KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (34) PDF 
Pazartesi, 28 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (34)

(...dünden devam)

74(23)/21-22. âyetlerde de hayvanlarda ve denizin üstünde akıp giden gemilerde insanlar için ibretler bulunduğu belirtiliyor. Bu hayvanları yaratıp insanlara boyun eğdiren, sütlerinden, etlerinden, tüylerinden, hizmetlerinden insanları yararlandıran Allah’tır. İnsanların da kendilerine bu ni‘metleri lütfeden Allah’a şükretmeleri, yalnız O’na tapmaları gerekir.

"3- O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık uygunsuzluk görmezsin. Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? 4- Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner. 5- Andolsun biz, en yakın göğü lambalarla donattık ve onları, şeytânlar için taşlamalar yaptık. Ve o(şeytâ)nlara da çılgın ateş azâbını hazırladık." (Mülk: 77(67)/3-5)

Mülk: 77(67)/3-5. âyetlerde Allah'ın kudret ve hikmetini anımsatmak üzere yedi göğü tabaka tabaka yarattığı, yaratılan bu evrende en ufak bir uygunsuzluk bulunmadığı, insan ne kadar incelese evrenin yaratılışında bir kusur bulamayacağı anlatılır.

Futûr, yarık, çatlak anlamındaki fatrın çoğuludur. Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner.” demektir. Burada iki kere anlamındaki “kerreteyni" çokluktan kinâyedir. Yani göz, evrenin yaratılışında kusur bulabilmek için döne döne baksa, ne kadar araştırsa bir kusur bulamaz. Ḫâsi’ ve hasîr bir durumda (perişan, umutsuz ve bitkin bir halde) sana döner. Aradığını bulamaz. İşte Allah gökleri böyle kusursuz, mükemmel yaratmıştır.

Burada Allah'ın, yedi göğü tıbâk, yani tabaka tabaka, kat kat birbiri üstünde yarattığı bildirilmektedir. Talâk: 100(65)/13. âyette de Allah'ın, yedi göğü ve yerden de bunların benzerini yarattığı buyurulmuştur. Kanaatimize göre yedi sayısının anılmasından amaç, halkın o zamanki inançlarına işarettir. O zamanın insanları, yedi gök bulunduğuna inandıkları için bu âyetlerde "İşte o yedi göğü yaratanın Allah olduğu, onları O'ndan başkasının yaratmadığı, kâinâtı böyle mükemmel yaratan Allah'a tapmak gerektiği" anlatılmaktadır. Bu âyetlerden, evrende yedi gökten başka gök olmadığı anlamı çıkmaz. Çünkü âyetlerin amacı, göklerin sayısını belirtmek değil, yedi olduğuna inanılan o gökleri Allah'ın yaratmış bulunduğunu vurgulayarak insanların dikkatini Allah'ın kudret ve hikmetine çekmek ve böylece onları yalnız Allah'a kulluğa yöneltmektir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş