KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (31) PDF 
Cuma, 25 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (31)

(...dünden devam)

“17- Üstünüzde de yedi tabaka (yedi gök) yarattık. Biz yaratmadan gafil değiliz . 18- Gökten belli ölçü ve miktarda su indirip onu yerde durdurduk. Biz onu (indirmeğe kadir olduğumuz gibi) gidermeğe de kadiriz. 19- Onunla size, içlerinde sizin için birçok meyveler bulunan hurma ve üzüm bahçeleri yetiştirdik, onlardan yiyorsunuz. 20- Yine onunla Tûr-i Sînâ'dan çıkan, (meyvesı) yağlı olarak biten, yiyenlerin (yağına ekmeklerini) batıracakları bir (zeytin) ağac(ı) yetiştirdik. 21- Hayvanlarda da sizin için ibret vardır: Karınlarının içindekinden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar var, aynı zamanda onlardan yersiniz. 22- O(hayva)nların üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız." (Mü’minun: 74(23)/17-22)

Mü’minun: 74(23)/17-22. âyetlerde Allah’ın, dünyânın üstünde yedi tarîk (tabaka veya yol) yarattığı belirtiliyor. Tefsîrlere göre yedi tarâikten maksat yedi göktür. Nitekim: “O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka tabaka yarattı.” (Mülk: 77(67)/3) buyurulmuştur. Bazı müfessirlere göre yedi gök, meleklerin iniş çıkış yerleri; bazılarına göre yıldızların yörüngeleridir. Gerçekte bu yedi gök ta‘biri ile neyin kastedildiği hakkında kesin bir şey söylenemez. Ancak biz burada kısaca eski felsefenin evren düşüncesine kısaca işaret etmek istiyoruz:

İskenderiyelilerin benimsedikleri Batlamyus teorisine göre Arz, evrenin merkezidir. Ay, Utârid, Zühre, Güneş, Merîh, Müşteri ve Zühal dünya merkezin çevresinde dolaşan gezegenlerdir. Bunlar dünyânın çevresinde bir yörüngede, doğudan batıya doğru yürürler. Bu hareket sayesinde Ay ayı, Güneş yılı ve diğer yıldızların yılları oluşur. Bu yedi feleği kuşatan iki felek daha vardır. Bunlar da sâbit felek ile Atlastır. Yani bu yedi felek, kendilerini kuşatan iki felek içinde bulunmaktadır. Sâbitler feleği, sâbit yıldızların bulunduğu felektir. Dokuzuncu felek olan Atlas feleği ise günlük hareket prensibidir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş