KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (30) PDF 
Perşembe, 24 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (30)

(...dünden devam)

"65- Allah, gökten bir su indirdi, onunla yeri ölümünden sonra diriltti, şüphesiz bunda işiten bir millet için ibret vardır. 66- Hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasıdan (çıkardığımız) hâlis, içenlere (içimi) kolay süt içiriyoruz. 67- Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de sarhoşluk ve güzel rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibret vardır. 68- Rabb'in bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!" 69- "Sonra her çeşit meyvelerden ye de Rabb'inin yollarında boyun eğerek yürü!" Onun karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir millet için ibret vardır." (Nahl: 70(16)/65-69)

Nahl: 70(16)/65-69: Allah’ın, gökten yağmur indirip kupkuru yeri diriltmesinde söz dinleyenler için Allah’ın kudretine ve birliğine işâret bulunduğu gibi hayvanların karınlarındaki ferş ile dem arasından lezzetli sütü çıkarmasında; insanların, meyvesinden sarhoşluk ve güzel rızık elde ettikleri hurma ve üzümü sulayıp yetiştirmesinde de Allah’ın kudretine ve birliğine işâretler vardır.

Ferş, yenilmiş besinlerin özü sindirildikten sonra barsaklarda kalan tortusu yani fışkı, dem ise kan demektir. İnce barsaklar, besinlerin özünü emerek kana verirler. Akciğer keseciklerinden kaptığı oksijenle besini yakar. Böylece hücrelerin yaşaması için gerekli enerji ortaya çıkar.

Âyette hayvanlardaki sütün bedende kana ve fışkıya ayrılan besinlerden yaratıldığı yahut barsaklardaki fışkı ile damarlardaki kan arasında yaratıldığı buyurulmaktadır. Yani bedende fışkı ile kan yan yana dururken sıfatı bunlardan tamamen değişik, lezzetli, içenlere yararlı süt yaratması, süte fışkının karışmaması Allah’ın hikmet ve kudretinin işâretidir. Süt kandaki besinlerden oluşmakla beraber niteliği tamamen değişiktir. İnsanın ihtiyacı olan bütün maddeleri içeren son derece yararlı bir besin maddesidir. Fışkı ile kan arasından bu mükemmel gıdayı yaratması, elbette Allah’ın kudretinin ve hikmetinin eseridir. Elbette bunu yapan yaratıcı, tapılmağa, şükredilmeğe lâyıktır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş