KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (29) PDF 
Çarşamba, 23 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (29)

(...dünden devam)

70(16)/9. âyetten insanın önünde iki yol bulunduğu; doğru yolun, Allah’a giden ve O’nun gösterdiği yol olduğu, bu yoldan ayrılanların eğri yollara girdiği; Allah istese, insanların hepsini doğru yola ileteceği belirtilmektedir. Allah, insanların hepsini doğru yola sürebilir, buna gücü yeter. Ama bu zorlama olur. O zaman insanın özgürlüğü kalmaz.

70(16)/10-11. âyetlerde doğanın insanlara sağladığı yararlara işaret buyurulmaktadır. Allah gökten su indirir. Yerin altına geçen, kuyulardan, çeşmelerden akan sudan insanlar ve hayvanlar içerler. O su ile ağaçlar, ekinler sulanır, çeşit çeşit meyveler, bitkiler yetişir. Düşünen insanlar için bunda Allah’ın kudretine ve hikmetine işaret vardır.

70(16)/12-13. âyetlerde Allah’ın, zamandaki ve evrendeki ni‘­metlerine işaret buyurulmaktadır: Allah geceyi, gündüzü, ayı, güneşi insanların yararına vermiştir. Geceleyin dinlenir, gündüzün çalışırlar. Güneş dünyayı ısıtır, aydınlatır., Bitkilerin ve hayvanların yaşaması için gerekli ısıyı ve ortamı sağlar. Ayın ve yıldızların şu dünya üzerinde büyük etkileri vardır. Bunlar ve yeryüzünde Allah’ın yarattığı çeşitli renkteki varlıkların hepsi en mükemmel yaratık olan insanın daha rahat yaşaması içindir. Akıllılar, bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu anlayarak O’na şükrederler.

14. âyette Allah’ın, denizde insanlara sağladığı yararlara işaret ediliyor: İnsanlar denizde taze balık çıkarıp yerler, inci mercan gibi süs eşyası çıkarıp kuşanırlar. Ayrıca deniz, masrafsız, doğal yollar sağlar. Suyun kaldırma gücünden yararlanarak denizi yara yara giden gemilerle denizde seyahat ederler. Bunlar insanların, Allah’ın ni‘met­lerinden yararlanıp O’na şükretmeleri içindir.

15-18. âyetlerde Allah’ın, üzerinde yaşadığımız dünyayı boşlukta tutması, onu sallanmaktan, çalkalanmaktan korumak için dağlar yaratmasının, hayatın devamı için sular, ırmaklar akıtmasının, insanların bir yerden bir yere yolculuk yapabilmeleri için koyduğu işaretlerin hep insanların yararına şeyler olduğu vurgulanmaktadır. Dağlar, ırmaklar, yolların nirengi noktalarıdır. İnsanlar bu noktalara bakarak gidecekleri yönü buldukları gibi yol ve yön bulmakta yıldızlardan da yararlanırlar. Bunları yaratan hep Allah’tır. Bu harika şeyleri yaratanla hiçbir şey yaratmayan bir tutulabilir mi? Hiçbir şey yaratmayan ve hiçbir iyiliği olmayan şeyler Allah’a eş tutulabilir mi? Allah’ın insanlara nimeti saymakla tükenmez.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş