KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (28) PDF 
Salı, 22 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (28)

(...dünden devam)

46. âyette geçen “kalıcı işler”, İslâm’ın yapılmasını emrettiği, hoş gördüğü bütün güzel eylemler, iyi ahlâk kurallarıdır. Namaz, oruç, zekât, sadaka, adâlet, ihsan, cihâd, iyiliğe yöneltme, kötülükten kaçındırma ve benzeri şeylerin hepsi bu kalıcı işlerdendir.

“5- Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısınma(nızı sağlayan şeyler) ve daha birçok yararlar vardır. Ve onlardan kimini de yersiniz. 6- Ve akşamleyin mer'adan getirdiğiniz, sabahleyin mer'aya götürdüğünüz zaman onlarda sizin için bir güzellik de vardır. (Onların gidiş gelişleri size ayrı bir güzellik ve zevk verir.) 7- Ağırlıklarınızı öyle (uzak) şehirlere taşırlar ki, (onlar olmasa) canlar(ınız), büyük zahmetler çekmeden oraya varamazdınız. Doğrusu Rabb'iniz, çok şefkatli, çok acıyandır. 8- Binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri (yarattı) ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır. 9- Kısa ve doğru yolu Allah gösterir. Ama o yoldan sapan da var. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. 10- O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir. 11- Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirmektedir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır. 12- Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O'nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. 13- Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki(hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır. 14- O, denizi de (hizmetinize) verdi ki ondan taptaze et yiyesiniz ve ondan kuşanacağınız süsler çıkarasınız. Görüyorsun ki gemiler, denizi yara yara akıp gitmektedir. Allah'ın lütfunu aramanız ve O'na şükretmeniz için. 15- Sizi sarsar diye arza ağır baskılar attı, ırmaklar ve yollar yaptı ki doğru yolu bulasınız (amaçlarınıza eresiniz). 16- (Yol bulmak için yararlanılacak) işâretler de (yarattı). Onlar yıldız(lar)la da yol bulurlar. 17- Yaratan, yaratmayan gibi midir? (Hiçbir şey yaratamayan o putlar, bunca varlıkları yaratan Allah'a denk tutulur mu?) Hiç düşünmüyor musunuz? 18- Eğer Allah'ın ni‘metini saysanız, sayamazsınız. Doğrusu Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Nahl: 70(16)/5-18)

Son âyetten, Allah'ın yaratmasının her zaman devam ettiği, her ân yeni yeni canlılar yarattığı anlaşılmaktadır. Denizde ve karada irili ufaklı nice hayvanların yaratıldığı; haşerelerin, tek hücreli mikrop­ların nasıl sür'atle üredikleri düşünülürse âyetin anlamı daha iyi kavranır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş