KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (25) PDF 
Cumartesi, 19 Ağustos 2023 00:00

 

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (25)

 

(...dünden devam)

İşte insan tohumu da ancak ana rahmindeki yumurta içinde gelişir. Oraya atılmadan hiçbir sperm, insan olmaz. Nitekim şimdi bu tohum, anne rahminde döllendirildikten sonra rahmin özelliklerini taşıyan yapay bir tüp içinde de geliştirilip tekrar rahme konabilmektedir. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olması için uygulanan bu yöntemle doğan çocuklara tüp bebek denmektedir. Doğacak çocuğun cinsi, yani erkek veya kız oluşu, babanın vereceği spermin kromozom özelliğine bağlıdır. Eğer yumurtayı x karakterli bir sperm aşılarsa çocuk kız, y karakterli biri aşılarsa çocuk erkek olur. Öyle ise insan, yalnız babadan yaratılır, anne ise onun gelişme ortamıdır. Anne yumurtası, tohumun cinsini değiştirmez, sadece onun gelişme ortamıdır. Elbette bu tohum, anneden de bazı özellikler alır. Çünkü onun yumurtasıyla birleşip tek hücre olmaktadır. Fakat yumurtayı aşılayan tohumun cinsi ne ise odur, yumurta onu değiştirmez. Demek ki insanın erkek veya kız olması, temel özellikleri, babadan gelen nefse, yani sperm hayvancığına bağlıdır. İşte yüce Allah'ın: "Allah sizi bir tek nefisten (candan) yarattı" cümlesi, insanın sadece babanın sperminden yaratıldığını gösterir. Hemen bu cümleden sonra: "Müstakarr ve müstevda’: Onun bir karar kılacağı yer ve bir konulacağı yer vardır" cümlesi de insanın aslı olan bu zerre canlının, bir süre babanın belinde kaldıktan sonra annenin rahmine konulduğunu gösterir.  

99’ncu âyette de yine Allah'ın yaratma yasalarına işâret buyurulmaktadır: Allah'tır ki gökten yağmuru yağdırır, onunla çeşitli renklerde ve lezzetlerde ürünler veren bitkiler, ağaçlar çıkarır. Şüphesiz bu kadar güzel renkler, bu kadar göz alıcı, gönül doyurucu bağlar, bahçeler kör rastlantının eseri olamaz. Bütün bu doğa olayları, bilgi ve kudret sâhibi bir Yaratıcının yaratmasıyla var olmaktadır. Bunların hepsi, sağduyu ile bakıp düşünenlere, kendilerinin bir yaratıcısı olduğunu haykırır. İnananlar bunlardan ibret alırlar.

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez!"(En‘âm: 55(6)/141)

Bu âyette çeşit çeşit meyveleri yalnız Allah’ın yetiştirdiği belirtiliyor. Allah’ın yetiştirdiği bu meyve ve ekinlerin ürünlerini yemek ve biçim zamanında bunların hakkı olan zekâtını vermek, fakat savurganlıktan kaçınmak emrediliyor.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş