HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİLİR *** MESİH NE ZAMAN GELECEK? PDF 
Cuma, 26 Mayıs 2023 00:00

HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİLİR

Biz Müslümanlar, başka din mensubu ölüler için dua edersek, acaba bu dinen uygun bir hareket olur mu?

Cevap: Bütün insanların iyiliği için dua edilir. Peygamberimiz, attıkları oklarla başını yaran, dişini kıran, yanağını kanlara bulayan putperestlere de "Allahım, kavmimi doğru yola ilet, bunlar bilmedikleri için böyle yapıyorlar" diye dua etmişti. O, bize örnektir. Öyleyse herkesin mutluluğu için dua edilir. Ama puta tapan ölmüşler için Allah'tan bağış dilenmez. Bu husus, "Akraba bile olsalar, cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra (Allah'a) ortak koşanlar için mağfiret dilemek, ne Peygamberin, ne de inananların yapacağı bir iş değildir" (Tevbe: 113) ayetiyle men edilmiştir. Ancak Kur'ân, kitap ehli kabul ettiği Yahudi ve Hıristiyanları halis puta tapanlardan saymaz. Kur'ân'da onların statüsü ayrıdır. Ayrıca Kur'ân, onlar içinde iyi niyetli insanları övmektedir. Buna göre iyi niyetli, iyi huylu kitap ehli kimselere de dua edilebilir. İnsanlara dua ermenin ne zaran olabilir ki?


 

MESİH NE ZAMAN GELECEK?


Mesih ne zaman gelecek? Kıyamet ne zaman kopacak?

Cevap: Mesih hiçbir zaman gelmeyecek. Kur'ân'a göre Mesih ölmüştür. Ölmüş hiçbir insan, şu dünyada çürümüş olan eski bedenine dönmez. Başka bir bedenle dünyaya gelmesi ise reenkarnasyondur. Mesih'in geleceğini söyleyenler reenkarnasyonu kabul etmezler. Mesih'in bedeniyle göğe çıkıp orada yaşadığı iddiası ise akıl ve mantığa sığmadığı gibi Kur'ân'a da aykırıdır. Çünkü Kur'ân, Hz. Muhammed'den önce hiçbir insana ebedi yaşam verilmediğini, ondan öncekilerin hepsinin öldüğü gibi onun da öleceğini vurgulamaktadır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş