ŞİFAYI SADECE ALLAH'TAN BEKLEYİN PDF 
Perşembe, 25 Mayıs 2023 00:00

ŞİFAYI SADECE ALLAH'TAN BEKLEYİN

Dinimizde nazar var mıdır? Başkaları kötü gözle bakıp bize zarar verebilir mi?

Cevap: Nazar vardır. Bazı insanların bakışları etkili olabilir. Bunun çaresi dua etmek, Allah'a sığınmaktır. Abdullah ibn Abbâs'ın rivayetine göre de Allah'ın Elçisi (s.a.v.), Hasan ile Hüseyn'e nazar değmemesi için, "E'ûzu bi kelâtillâhit-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh: Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım" duasıyla Allah'a sığınırdı. Hasan-ı Basrî'den gelen rivayete göre göz değmesinin çaresi, Kalem Suresi'nin 51-52. ayetlerini okumaktır: "Ve in yekâdûllezîne keferû le-yuzlikuneke bi eb-sârihim lemmâ semi-ûzzikre ve yekulune innehu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun lil-âlemîn: O inkâr edenler Zikr (Kur'-ân)'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. 'O mecnundur' diyorlardı. Halbuki o, âlemler için uyandan başka bir şey değildir."

Felak Suresi'nin sözgeliminden, Bakara: 102. ayetten ve sağlam hadislerden büyünün ve göz değmesinin bir gerçek olduğu anlaşılmaktadır. "De ki: Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım ve onların bana uğramalarından sana sığınırım" ayetinde, şeytanların dürtüklemelerinden, uğramalarından Allah'a sığınılması emredilmektedir. Peygamber (s.a.v.) bazı hastalıklara bazı ayetler, özellikle İhlâs, Felak ve Nâs surelerini okuduğu gibi ağrıyan yere elini koyup yedi kere, "Allah'ın adıyla, bulduğum ve kurtulmak istediğim ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım" derdi.

Hz. Ayşe şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v), ailesinden birini (hasta halde) görünce, onu sağ eliyle mesheder (sağ elini hastaya sürer), Allah'ım, ey insanların Rabbi, hastalığı gider, bu kuluna şifa ver, şifa veren sensin. Senin hiçbir hastalık bırakmayan şifandan başka şifa yoktur' derdi." Şifayı Allah'tan değil de afsuncudan beklemek, Allah'a tevekkülü bırakıp üfürükçülerin peşine düşmek caiz olmadığı gibi başkasına zarar vermek amacıyla okuyup üflemek, düğüm bağlamak da haramdır. Bu gibi insanlar, şerlerinden Allah'a sığınılması emredilen, "Düğümlere üfleyip tüfleyen şerli büyücüler" zümresine girerler.

Peygamber (s.a.v.)'in kendisi rahatsız olduğunda kendisine ve ağrıdan şikâyet eden kimselere dua ettiğine dair rivayetler vardır ama ne onun, ne de sahabilerinin hastaya nüsha (muska) yazdıklarına veya nüsha taşıdıklarına veya buna cevaz verdiklerine dair hiçbir sağlam delil yoktur. Şifayı veren Allah'tır. Bunun ötesinde muskacılık, üfürükçülük yapıp bu yolla geçim sağlamak islâm'a aykırıdır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş