HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -6- PDF 
Salı, 23 Mayıs 2023 00:00

HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -6-

(...dünden devam)

Kendiliğinden görünenler hariç” cümlesi, kendiliğinden, yani normalde görünen ziynet eşyasını ve ziynet yerlerini örtünme dışı tutmuştur. Abdullah ibn Abbâs, bu cümle ile yüz ve iki avucun ve yüzüğün kastedildiğini söylemiştir. Ebubekir’in kızı, Peygamber’in de baldızı Esmâ’nın sözünden de bu anlaşılmaktadır: “Esmâ, Peygamber (sav)in yanına ince bir elbise ile girmiş, Peygamber yüzünü öteye çevirmiş:

– Ey Esmâ, kadın ergenliğe erince şundan, şundan başkasını göstermesi doğru değildir, diyerek yüzünü ve avuçlarını göstermiştir.

Yüz ve el haram olsaydı, namazda örtülmesi emredilirdi. Namazda yüzü ve elleri örtmek gerekmez. İhramda yüzü örtmek ise haramdır. Hac zamanında herkesin yanında açılması gerekli olan yer, diğer zamanlarda niçin örtülsün?

Kadının yüzü ve elleri dışında kalan kısmı avrettir. Ellerin içi de, dışı da avret değildir. Ellerin dışını avret sayanlar varsa da çoğunluk, ellerin tamamının avret olmadığı görüşündedir. Çünkü kadın da alışveriş yaparken, diğer ihtiyaçlarını görürken, tanıklık yaparken yüzünü açmak, eşyasını almak, iş yapabilmek için ellerini kullanmak zorundadır. İslâm, insanlara güçlük çıkarmak için değil, onları mutlu kılmak için gelmiştir. Hattâ Taberî’nin rivayet ettiği bir hadîste kolun, dirsek ile el arasında kalan kısmının yarısı avret değildir: “Peygamber (s.a.v.), kadının zirâ‘ının yarısına kadar olan kısmını göstermesini mübâh kıldı”

Taberî’nin ifadesi aynen şöyledir: “Görüşlerin en doğrusu, ‘Kendiliğinden görünenler’ kaydıyla yüzün ve ellerin kastedilmiş olmasıdır. Böyle ise sürme, yüzük, kına da gösterilmesi haram olmayan ziynete girer. Çünkü herkes, namaz kılan insanın örtmesi gereken yerlerin, kadın ve erkekte nereler olduğunda oybirliği içindedir. Buna göre kadın, namazında yüzünü ve ellerini açar, bunun dışında kalan kısmını örter. Ancak Peygamber (sav)in, kadının dirseklerine kadar kolunun yarısını göstermesini mübâh kıldığı rivayet edilir. Bu konuda bütün bilginler oybirliği içinde olduğuna göre kadının, namazında avret olmayan yerlerini göstermesi haram değildir. İşte kadının gösterebileceği yerler, Allah’ın, ‘kendiliğinden görünen yerler hariç’ sözüyle istisnâ ettiği yerlerdir. Çünkü bu yerler(yüz, eller, kol) kendiliğinden görünen yerlerdir.”

“Yabancı bir erkeğin, kadının yüzü ve elleri dışındaki yerlerine bakması helâl değildir. Ancak tedavi için doktor, kadının her yerine bakabilir. Bu, zarurettir. Kadınların sünnet edildiği yerlerde sünnetçi erkeğin, kadının edep yerine bakmasında da bir sakınca yoktur.”

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş