HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -5- PDF 
Pazar, 21 Mayıs 2023 00:00

HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -5-

(...dünden devam)

Ziynet: Süs demektir. Daha çok kadınların taktıkları altın, gümüş gibi süs eşyasına ziynet denmekle beraber kadının câzip yerlerine de ziynet denebilir. Tefsîrlere göre âyette ziynet ile, takılardan çok, bu takıların takıldığı ziynet yerleri kastedilmiştir. Çünkü ziynetin gösterilmesi, haram olunca, takıldığı yerin gösterilmesi de haram olur. Vücudun âdeten görünen yerleri dışındaki yerlerin gösterilmesi yasaklanmıştır. Bu âdeten görünen yerler: yüz ve eller olarak tefsîr edilir[1].

Ḫumur (خُمُر), himâr(خِمار)ın çoğuludur. Örtmek anlamındaki ḫamr (خَمر) kökünden yapılmış isim olan himâr, aslında örtü demektir. Fakat örfte kadının başörtüsünün adı olmuştur. Acaba himâr kelimesi, Kur’ân indiği dönemde bu özel anlamı kazanmış mıydı, yoksa Kur’ân döneminden sonra mı kelimeye bu özel anlam verildi, bilemiyorum. Ceyb (جَيْب), yaka, gömleğin göğüs yırtmacıdır. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ: Örtülerini yakalarının üstüne koysunlar.” cümlesinde eğer himâr kelimesi, özel anlamıyla değil de genel anlamı olan örtü mânâsında ise, âyette, kadınların, örtülerini yaka yırtmaçlarının üstüne koymaları emredilmektedir. Bu durumda saçtan ve saçın örtülmesinden söz edilmemiştir. Buna göre âyette saçların değil, göğsün örtülmesi emredilmiş olur.

Ama eğer ḫimâr’a, baş örtüsü anlamı sonradan yük­len­memiş de Kur’ân’da bu özel anlamda kullanılmış ise, –ki kanâatimiz böyledir– bu takdirde kadınların, baş örtülerini, yakalarının üstüne koyup gerdanlarını kapatmaları emredil­miştir. Bu takdirde ḫimâr saçları kapatan başörtüsüdür. Zaten Kur’ân’ın indiği dönemde hür ve özellikle aristokrat kadınların, başlarını örttükleri muhakkaktır. Binaenaleyh kelimenin, Kur­’ân’da bu anlamda kullanılmış olduğu ihtimali daha güçlüdür.

Şayet ziynet ile, giyilen elbise, yapılan süs, takılan takı kastedilmiş ise kendiliğinden görünen ziynetler bunun dışında tutulmuştur. Tefsîrlere göre bunlar: sürme, kına, yüzük, bilezik gibi şeylerdir[1]. Gizlenmesi gereken ziynet eşyası da: halhal, küpe, bilezik, göğüs yırtmacı üstünde kalan ve başörtüsü ile örtülmesi emredilen gerdan ve takısı(gerdanlık)dır. Bunun dışındakiler ise namazda açık bulundurulması ve yabancılara gösterilmesi mübâh olan yerlerdir[1].

devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş