HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -2- PDF 
Perşembe, 18 Mayıs 2023 00:00

HARÂMA BAKMA VE AVRET (ÖRTÜNME) -2-

(...dünden devam)

31’nci âyette de aynı şekilde inanan kadınlara, bakışlarını biraz kısmaları, ırzlarını korumaları, kendiliğinden görünenler dışında kalan ziynetlerini göstermemeleri; baş örtülerini göğüs yırtmaçlarının üstüne koyup tenlerini ve boyunlarına taktıkları ziynetlerini örtmeleri; kocalarına, babalarına, öz ve üvey oğullarına, kayınbabalarına, erkek ve kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlarına, kölelerine, erkekliği kalmamış erkek hizmetçilerine, henüz kadınlara istek duymayacak yaştaki çocuklara ziynetlerini gösterebilecekleri; elbise altında kalan ziynetlerini belli etmek için ayaklarını yere veya birbirine vurmamaları buyurulmakta ve felâha ermeleri için inananların tevbe etmeleri, yani tersine davranışlardan vazgeçmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Ahzâb Sûresi’nin 55. âyetinde hanımların babalarının, oğullarının, kardeşlerinin, kardeş oğullarının, kız kardeş oğullarının, kadınlarının, mülkleri olan köle ve câriyelerinin yanına teklifsiz girmelerinde bir sakınca olmadığı belirtiliyor. Sonra da Peygamber hanımlarına hitaben, bunlardan başka erkeklerden sakınmaları; Allah’ın yaptıkları her şeyi gördüğü belirtiliyor.

Nûr Sûresi’nin 102/27-31. âyetlerinde de mü’minlerin, birbirlerinin evlerine girmek için uymaları gereken kurallar ve kadının yabancılara göstermemesi gereken ziynet ve ziynet yerleri hakkında, herkesi kapsayan genel hükümler bildirilmiştir. Âile ilişkileri hakkındaki genel hükümlerin orada yer alması, buradaki hükümlerin Peygamber âilesine özgü olduğunu gösterir. Çünkü yukarıdan beri konu, Peygamber âilesi üzerinde dolaşmaktadır. Önceki âyetler, Peygamber’in kendisinin, âilesiyle ilişkileri hakkındadır. Bu âyetler ise Peygamber’in, başkalarıyla ilişkileri hakkındadır.

Maamâfîh, Peygamber âilesi, bütün âilelere örnektir. Onun için bütün mü’minler, bu hükümlere uymalı, komşunun evine habersiz girmemeli, bir düğüne veya ziyafete vaktinden önce girmemeli, birinin hanımından bir şey sormak, istemek gerektiğinde kapının ardında durarak konuşmalıdır.

“Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle: (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) örtülerini üstlerine salsınlar; onların tanınıp incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Ahzâb: 97/59)

Ahzâb Sûresi’nin 59. âyetinde Peygamber (sav)e, hanımlarına ve kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına, cilbâblarını üstlerinden aşağı salmalarını söylemesi emredilmekte, tanınmaları ve kendilerine sataşılmaması için böyle yapmalarının uygun olacağı bildirilmekte, Allah’ın çok bağışlayan ve esirgeyen olduğu vurgulanmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş