CENNETTE KISITLAMA YOKTUR (2) PDF 
Pazar, 07 Mayıs 2023 00:00

CENNETTE KISITLAMA YOKTUR (2)

(...dünden devam)

Cennetin Ni'metleri:

Sağın adamları, nedir o sağın adamları? Onlar dikensiz kiraz, meyve istifli muz ağaçları arasında, uzamış gölgeler altında, fışkıran su, pek çok meyve arasında: Tükenmeyen ve yasaklanmayan! Ve yüksek döşekler üstündedirler. Biz oradaki kadınları da yeniden bir güzel inşa etmişiz, onları bâkireler yapmışızdır. Hep yaşıt sevgililer. Sağın adamları için." (Vâkı‘a: 27-38)

Yaptıkları eylemlerin tutanakları olan Kitâbları sağ tarafından verilen iyi insanlar, cennette sidr-i mahdûd, talh-i mahdûd, zıll-i memdûd, mâ-i meskûb arasında olurlar. Sidr, Arabistan kirazı denilen ünlü nabk ağacıdır. Mahdûd, düzgün ve dalları meyve yüklü demektir. Arabistan kirazı dikenli olur. Ama bu cennet kirazının hem dikensiz, hem de çok meyveli olduğu belirtiliyor. Talh-i mandûd ise çoğunluğun kanısına göre muzdur.

Vâkı’a Suresi 33. Âyette cennette ikram edilen nimetlerde herhangi bir kısıtlama ve engelleme olmayacağı vurgulanmaktadır.

Cennet Şarabı ve Giysileri:

Muhammed Sûresinin 15. âyetinde, Cennette taze su ırmakları, süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları ve duru, katıksız bal ırmakları bulunduğu vurgulanır. Ancak cennet şarabı, dünyâ şarabı gibi aklı gidermez, sersemletmez, baş döndürmez, salya akıtmaz. Sadece lezzet verir, fakat sarhoş etmez. Bu husus da Vâkıa Sûresinin 19-20. âyetlerinde belirtildiği gibi Zuhruf, Tûr ve İnsan sûrelerinde de vurgulanmaktadır:

O gün dostlar birbirine düşmandır. Yalnız korunanlar hariç. (Onlara): “Ey kullarım, bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz!” (denilecektir). Âyetlerimize inanan ve bize teslim olan o kullara böyle denilecektir: “Haydi cennete girin, siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz!” Onların önünde altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı herşey var! Ve siz orada ebedi kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur!" (Zuhruf: 67-73)

Cennet ve ni'metleri hakkında geniş bilgi için "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimizde "Cennet" maddesine bakılmalıdır.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş