CENNETTE KISITLAMA YOKTUR (1) PDF 
Cumartesi, 06 Mayıs 2023 00:00

CENNETTE KISITLAMA YOKTUR (1)

Dünyada şarap içen "Cennete gitse bile" cennet şarabı  içemez. Dünyada ipek giyen, altın kullanan erkek "cennette " bunlardan mahrum kalır. Zina yapan hurilerle "cennete gitse bile" birlikte olmaz diye Buhari ve Müslim’den  bir hadis okudum. 

Kişi bu tarz günahlardan tövbe etmemiş olsa ve ölse cezasını çektikten sonra cennete gitmiş olsa bile bu nimetlerden mahrum mu kalır yoksa derecesi nisbetinde cennette faydalanır mı? Cennette herhangi bir kısıtlama veya yasağa maruz kalır mı?...

Cevap: Cennet her türlü ni’metin ikram edildiği, orada canın çektiği her nimetin ikram edildiği yerdir. Cennete gidebilmek için ruhun ruhsal kirlerden arınmış olması gerekir. Tevbe ruhu günah kirlerinden arındırır. Allah cennete giren kullarını nimetlerin mahrum etmez. İşte yüce Allah bu konuyu açıklıkla belirmiştir:

‘Rabbimiz Allah'tır’ deyip, sonra doğru olanların üzerine melek­ler iner: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! (derler). Biz dünya hayâtında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Orada size can­larınızın çektiği her şey var. Orada size istediğiniz her şey var’." (Fussilet: 30-31),

“Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mük­âfât vardır.” (İnşikak: 25),

“İnanıp iyi işler yapanlar için kesintisiz bir mü­kâfât vardır.” (Tîn: 6)

Bu âyetler ve benzerleri. Cennette kısıtlamasız ve kesintisiz ni’metler verileceğini vurgulamaktadır. Öyle insanların kendi düşüncelerinin karıştığı çürük rivayetlerle âyetlerin geniş ve kapsamlı ifadeleri daraltılamaz.

Elbette cennetin dereceleri vardır. En yükseği Firdevs Cennetidir. Orası Hz. Peygamber’in ve ruhen aynı düzeyde bulunanların makamıdır ama öteki derecelerde de huzursuzluk ve mahrumiyet yoktur. Yeter ki kul, oraya gidebilecek ruhsal olgunluğa duruluğa ulaşsın.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş