DOMUZ ÇİFTLİĞİNDE DOMUZ YETİŞTİRMEK HK. PDF 
Cuma, 05 Mayıs 2023 00:00

DOMUZ ÇİFTLİĞİNDE DOMUZ YETİŞTİRMEK HK.

Değerli Hocam, Bir Müslüman olarak, domuz çiftliği sahibi olmanın, yetiştiriciliğini ve ticaretini yapmanın hükmü domuz eti yemek ile ayni midir? 

Saygı ve Sevgilerimle, ...

Cevap: Bir Müslümanın eti haram olan domuz çiftliği kurması Kur’ân'ın emirlerine aykırıdır. Ortak olduğu turistik  tesiste, tesiste içki içildiğini, bu tesisten elde ettiği gelirle hacca gidip gidemeyeceğini soran bir okuruma vaktiyle verdiğim cevap şöyledir: 

İçkiyi üretip Müslümana satmak haramdır. Ama siz turistik bir tesisin ortağısınız. Burada gayri müslim turistler gelip içki içiyorlar. Onlar içkiyi helâl biliyorlar. İslâm hukukçularına göre, şarap Müslüman için mal değil, fakat gayri Müslim için maldır. Bu bakımdan Müslüman, gayri Müslim'e ait şarabı gasbetmiş olursa kıymetini ödemek zorundadır. (el-Mebsut: 11/102-104) 

Ebu Yusuf şu fetvayı veriyor: "Zimmîlerin (gayri Müslim tebe­anın), şarap ve domuz ticareti yapmaları geçerlidir. Çünkü domuz ve şarap onlar hakkında değerli maldır. Nitekim Hz. Ömer'in "Bırakınız onlar şarabı satsınlar, siz paranın onda birini (vergi olarak) alınız!" sözü de bu görüşümüzü destekler." (el-Mebsut: 13/137) 

Hz. Ömer şarap ve domuz ticaretiyle kazanılan paralardan vergi aldığına göre içkiyi helâl bilen kimselere satılan içkiden sağlanan gelirin haram olduğu söylenemez. Eğer haram olsaydı Hz. Ömer içkiden kazanılan paralardan vergi almazdı. O takdirde de devlet, dolayısıyla halk büyük kayba uğrardı.  

Serahsî'nin açıklamalarından, gayri Müslimler ve herhangi bir dine bağlı olmayanlar için, domuz ve şarap ticareti caizdir. Çünkü bu mallar, onlar için haram değil, değerli mallardır. Şimdi ülkemizde devlet rejimi laiktir. Devletin herhangi bir dini yoktur. Şahısların dini vardır, ama devlet bütün dinlere eşit uzaklıktadır, kendini herhangi bir dinin hükümleriyle bağlı saymaz. Bu durumda, bu sistemde şarap da, domuz eti de satılmaktadır. Artık bu tacirlerin kazandıkları paranın haram olduğunu söylemek güçtür.  

Kaldı ki siz bir tatil köyüne ortak oldunuz, buranın tek amacı içki satmak değil, gelenlere barınma imkânı sağlamaktır. Siz o tesisin ortağısınız gelirini alır, meşru yollarda harcarsınız. Devletin gelirleri arasında sigaradan, içkiden, totodan, lotodan alınan vergiler yok mu? Devlet memurlarına verilen maaşlar, sağlanan gelirlerden verilmiyor mu? O zaman devlet memurlarının maaşları haram mı? Çünkü bu para içinde içkiden alınan vergiler de var.  

Siz kendinize bakın. İçki içmezsiniz, içirmezsiniz, ama ortak olduğunuz tatil köyünden gelen geliri yersiniz, harcarsınız, zekâtını da verir, yoksulları sevindirirsiniz. 

Devlet tahvili almak da haram değildir. Çünkü o tahvilleri almak ülke kalkınmasına yardım etmek demektir.  

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş