KUL HAKKI AFFEDİLMEZ Mİ? *** KADER *** ÂHİRETTE ALLAH'I GÖRMEK (3) PDF 
Perşembe, 04 Mayıs 2023 00:00

KUL HAKKI AFFEDİLMEZ Mİ? *** KADER *** ÂHİRETTE ALLAH'I GÖRMEK (3)

(...dünden devam)

İşte insan ancak bu hikmet ile dünyâda mutlu olur. Allah’a böylesine bağlılığı, saâdetini tâ âhirete kadar uzatır, âhirette de kendisini mutlu eder.

Kader de hem doğanın, hem de insanın yaratılışında genel yasalardır. Kader çizgisinin dışı­na çıkmak mümkün değildir. İn­sanın seçimiyle olan şeylerde Allah kulu zor­lamaz. İnsan, düşün­cesiyle herhangi bir eylemi seçer, Allah da ona o seçtiği eylemi yapma gücü verir. Yani insanın yapabileceği işlerin se­çimi kula, o eylemi yapma gücü Allah'a aittir. Bunlar, insanın iradesiyle seçebi­leceği işler hakkındadır. Bir de insanın seçimi dışında kalan genel çizgiler vardır ki bunu seçen Allah'tır. İnsan bunu değiştiremez. Me­selâ insanın ana babasını, ırkını, doğacağı yeri, fizik yapısını seçmek kendi elinde değildir. İşte bu takdirdir. İnsanın evleneceği eşi de yine kader dai­resindedir. Allah kimsenin kısmetini bağlamaz. İnsanlar da Allah'ın bu genel kaderine müdahale edemezler. Allah'a güveniniz, O'na dayanınız. İnşallah istediğiniz olur.

3) Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar.” (Kıyamet: 22-23)

Kıyamet 23’ncü âyette kıyâmet gününde bazı yüzlerin Rabbine bakacağı bildirilmektedir. Bundan, âhirette Allah'ın görüleceği anlaşılır. Gerçekten mü'minlerin, âhirette Allah'ı açıkça göreceklerine dair hadisler de vardır: Buhârî, şu hadisi kaydetmektedir: "Siz Rabbinizi açıkça göreceksiniz" (Buḫârî, Tevhîd: 24). Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadis de şöyledir: "Bazı insanlar: 'Yâ Resûlâllâh, biz kıyâmet günü Rabbimizi görecek miyiz?' dediler. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: 'Siz bulutsuz zamanlarda Güneşi ve Ayı görmekten sıkıntı çeker misiniz (yâhut görüp görmemekten kuşkulanıp birbirinize düşer misiniz)?' 'Hayır' dediler. 'İşte Rabbinizi de öyle açık göreceksiniz' dedi." (Buḫârî, Mevâkît: 16, 26; Ebû Dâvûd, Sunnet: 19; Tirmizî, Cennet: 16; İbn Hanbel, Musned: 3/16)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş