BERAAT KANDİLİ PDF 
Pazartesi, 01 Mayıs 2023 00:00

BERAAT KANDİLİ

Sayın hocam dün bir hoca efendinin vaazını dinledim de berat kandilinde, bütün bir sene içinde kim ölecek kim ne kazanacak ne kaybedecek kader ya da kaza yani kısaca başımıza ne gelecek Cenabı hak yazarmış, hesap edermiş, not edermiş, ben doğrusu inanmadım yüce Mevla unutkan mı da not ediyor, bu hocalar ne zaman akıllanacak, yeni biri çıktı , peygamber efendimizi nihayet everdi de Meryem anamızla everdi ahirette nikah kıyılacakmış, böyle saçma düşüncelerle İslam’dan uzaklaşanlar gençler var, saygı ve selamlarımı sunarım hayırlı günler dilerim...

Cevap: Hidayet Bey, o hoca efendiler hiçbir zaman akıllanmazlar. Çünkü bu saç­malıklar halkın hoşuna gidiyor. Böyle saçmalıkları uyduruk vaaz kitaplarından okuyup halka anlatıyor ve saf halkın canına çekiyorlar. Allah’ın yazıya, nota ihtiyacı yoktur. Onun bilgisi sonradan oluşmaz. Bilgisi ezelden ebede kendisinde vardır. Bir kısmına Kader dediğimiz o bilgiler Levh-i Mahfuz denilen Bilgi Hazinesinde (depo­sunda) mevcuttur. Eğer Allah sonradan bir şey öğrense o takdirde o bilgiyi öğrenmeden önce bir şeyleri bilmiyor olurdu. Allah cehaletten (bilgisizlikten) münez­zehtir. İslâm inancı böyledir.

Peygamberimizin, Hz. İsa’nın evlenmesine gelince: Bir kere Meryem Yusuf Neccar ile nişanlı idi. Henüz evlenmeden Meleğin üflemesiyle İsa’ya hamile kaldı ve İsa’yı doğurduktan sonra evlendiği kocasıyla birlikte bebek İsa’yı da alıp Mısır’a gitmiş, İsa büyüdükten sonra Filistin’e (Nasıra’ya) dönmüştür.

Bu konuda “Kur’ân’da Peygamberler Tarihi” adlı eserimden bir paragraf aktaralım:

Îsâ (selâm ona): Allah’ın bir mu‘cizesi olarak bâkire Meryem’den Beytlahm’de doğmuştur. Matta İncîli Îsâ ile İbrâhîm arasında 42 nesil olduğunu söyler ve İbrâhîm’den Îsâ’ya şu ataları sayar: İbrâhîm, Ya‘kûb, Yahuda, Perets, Hetsron, Ram, Amminadab, Nahşon, Salamon, Boaz, Obed Yesse, Dâvûd, Süleyman, Rehoboam, Abbiya, Asa, Yehoşafat, Yoram, Uzziya, Yotam, Ahaz, Hizkiya, Manasse, Amon, Yoşiya Yekonya, Şealtiel, Zerubbabel, Abiud, Elyakim, Azor, Sadok, Ahim, Eliud, Eleezar, Matta, Ya‘kûb, Yûsuf. Yûsuf Îsâ’nın annesi Meryem’in nişanlısı idi. Henüz evlenmeden önce Meryem, Rûhu’l-Kudüs’ten gebe kalmış ve bu kendisine rü’yâsında bildirilmiş, doğduktan sonra Yûsuf, karısını ve ‘Îsâ adını verdiği çocuğu Mısır’a götürmüştür. Kral Herodes’in ölümünden sonra tekrar ülkesine dönüp Nâsıra’ya yerleşmiştir. Artık büyümüş olan ‘Îsâ, Ürdün ırmağı kıyısında insanları su ile vaftiz eden Yahyâ’nın yanına gidip onun tarafından vaftiz edilmiştir. Yahyâ’nın yakalanıp öldürülmesi üzerine ‘Îsâ, Nâsıra’dan ayrılıp Zebulun ve Naftali sınırlarında deniz kıyısında bulunan Kefernahom’a gelmiş, bölgedeki yerleşim yerlerinde dolaşarak Yahûdî dinini aslî sadeliğine kavuşturmaya çalışmıştır. “Benim şerîati yıkmağa geldiğimi sanmayın, ben yıkmağa değil, tamamlamağa geldim” demiştir ' (Matta: 5/17)

Zaten evli olan Meryem, niçin kocasını bırakıp da kendisinden 570 sonra doğan Hz. Muhammed’le evlensin? Maalesef hoca kılığına girmiş bu bilgi fukarası böyle şeyleri anlatıyorlar. Kimi cemaatlerde daha ne hurafeler var, ne hurafeler! Alıp yutana aşk olsun. Derler ya:

“Ma’rifet iltifata tabi’dir   Müşterîsiz metâ’ zayi’dir!”

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş