ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (3) PDF 
Cumartesi, 29 Nisan 2023 00:00

ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (3)

(...dünden devam)

• ABDESTİN MEKRUHLARI

Abdestin sünnetlerine ve edeblerine aykırı düşen şeyler mekruhtur. Bunların başlıcaları aşağıdadır:

1) Suyu ihtiyacından fazla kullanıp israf etmek. Bir organı üç defadan fazla yıkamak israftır.

2) Suyu taktir etmek, yani lüzumundan az kullanmak, adeta organları meshedercesine damla damla dökmek,

3) Suyu organlara çarpa çarpa abdest almak.

4) Gereksiz söz söylemek,

5) Gerekmedikçe başkasından yardım istemek. Ama gereğinde yardım istenebilir. Zira "Zaruretler mahzurları mubah kılar." Hz. Peygamber abdest alırken Hz. Ömer O'na kuyudan su çekmek istemiş. Hz. Peygamber de: "Ben namazıma kimsenin yardım etmesini istemem" (Müslim, Buhârî ve diğer hadis mecmualarının Vudû’ Kitabına bakınız.) demiştir. Maamafih bazen ashabı, Hz. Peygamber'in eline su dökmüştür. Demek biri, içinden gelerek hizmet ediyorsa bunda bir mahzur yoktur.

6) Pis bir yerde abdest almak,

• ABDEST NASIL ALINIR?

Mümkünse Kıble'ye karşı bir yere oturur, kollarınızı dirseklerinize kadar sıvarsınız. Abdest almaya niyet edersiniz, yani abdest almak istediğinizi içinizden geçirirsiniz. İşte bu niyettir. Eûzu Besmele'den sonra ellerinizi yıkarken "elhamdu lillâhillezî ce'ale'l-mâe tahûran ve ce-'ale'l-İslâme nura" dersiniz. Parmaklarınızın arasını ovarak su geçirirsiniz. Sağ avucunuza su alıp ağzınıza verir, ağzınızı çalkalarsınız. Misvak varsa misvâkle, yoksa baş ve işaret parmaklarıyla dişlerinizi ovarsınız. Ağzınızı üç defa yıkarsınız. Sonra üç defa sağ avucunuzla burnunuza su verirsiniz, burnunuzla suyu genzinize çeker ve her çekişte sol elinizle sümkürürsünüz. Sonra iki avucunuzla birlikte su alır, yüzünüze sürersiniz ve yüzün sınırlarını taşıra taşıra her tarafını yıkarsınız, göz pınarlarını yoklarsınız, bıyığın ve sık sakalın altını ovarsınız. Sık değilse sakalın altını yıkarsınız. Sık olan sakalın altını yıkamak gerekmez. Sonra sağ kolunuzu dirsekler de dâhil olmak üzere üç defa yıkarsınız. Aynı şekilde sol kolunuzu da üç defa yıkarsınız. Sağ avucunuzun içini ıslatıp başınızın dörtte birini meshedersiniz. Farz olan budur. Yine ellerinizi ıslatıp küçük parmaklarınızla kulaklarınızın içini, başparmaklarınızla kulaklarınızın dışını, ellerinizin tersiyle de boynunuzu meshedersiniz. Kulakları ve boynu meshetmek farz değil, sünnettir. Sonra avuçlarınızı ıslatıp sağ ve sol ayağınızı parmaklardan itibaren aşıklara kadar meshedersiniz. Farz olan, ayakları meshetmektir. Dileyen ayaklarını tamamen yıkayabilir. Ama yıkamak farz değildir. Sonra: "Allahım bana şifâ ver, her türlü hastalıktan beni kurtar!” diye dua edersiniz. Şehâdet getirir, bir veya üç defa Kadr sûresini okursunuz.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş