ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (2) PDF 
Cuma, 28 Nisan 2023 00:00

ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (2)

(...dünden devam)

9) Kulaklarını meshetmek (küçük parmakla kulağın içi, başparmakla da arkası meshedilir),

10) Birbirine yapıştırdığı parmakların arkasıyla boynu meshetmek,

11) Parmak aralarını ovuşturmak, yani karşılıklı parmaklarını birbiri arasına sokup aralara suyu geçirmek,

12) Her organı üç kere yıkamak,

13) Niyet etmek (abdest alacağını içinden geçirmek)

14) Abdesti âyette geçen sıraya göre almak: Önce elleri yıkadıktan sonra yüzü, kolları yıkamak, başı meshetmek, sonra ayakları yıkamak. Buna uymayıp önce ayakları, sonra kolları sonra da diğer uzuvları yıkamakla da abdest alınmış olursa da bu, sünnete muhalif düşer.

• ABDESTİN ÂDÂBI

Âdâb, "Hidâye Şerhi"nde şöyle tarif edilir: "Peygamber Aleyhisselâm'ın, bir yahut iki defa işledikleri fakat devam etmedikleri şeydir." Buna müstehab veya mendûb da denir. Hattâ "fazilet" dahi denmiştir. Âdâb, edeb'in çoğuludur.

Edebin hükmü: Yapana sevap verilir, yapmayan kınanmaz.

Abdestin edepleri şunlardır:

1) Kıble'ye karşı durmak,

2) Kimseden yardım istememek,

3) Gerekli olmadıkça konuşmamak,

4) Niyeti kalb ile beraber dil ile de söylemek,

5) Seleften nakledilen duaları okumak,

6) Her organı yıkarken niyetle beraber "Bismillah" demek.

7) Dar olmayan yüzüğü oynatmak. Yüzük darsa oynatmak vâcibdir,

8) Mazmaza ve istinşakı sağ eliyle yapmak,

9) Sol eliyle sümkürmek,

10) Abdest bitince kıbleye karşı durup: "Eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh" demek. Resûlullah Efendimiz buyurmuşlar ki: "Sizden biriniz abdest alıp, abdestin hakkını verir, suyu uzuvlarına içirir, sonra da 'Eşhedu en lâilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Resûluh' derse onun için sekiz Cennet kapısı açılır, hangisinden isterse ondan girer." (Müslim, Taharet: 6)

11) Oruçlu olmayanın, ayakta durup abdest aldığı sudan içerek: "Allahumme'şfinî bişifâike ve dâvinî bi devâike va'sımni mine'l-velehi ve'l-emradi ve'l-evcâ (Allahım, bana Senin şifânla şifâ ver, Senin devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan muhafaza buyur)." demesi.

12) Abdestten sonra bir veya üç kere "innâ enzelnâhu" sûresini okumak,

13) Abdestten sonra iki rek’at namaz kılmak.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş