ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (1) PDF 
Perşembe, 27 Nisan 2023 00:00

ABDESTLE İLGİLİ BİR İLMİHALDEN ALINTILAR (1)

Sayın Ateş,

Aşağıda yazılı konu hakkında samimi düşüncelerinizi lütfederseniz sevinirim. Sevgi ve saygılarımla

Bir ilmihal kitabında ”Abdest alırken, yapılması menhi, yani yasak olanlar, onikidir. Bunları yapmak haram veya mekruhdur ki, şunlardır:” deyip sıralanan şeyler arasında;

-          Sağ el ile taharetlenmemelidir.
-          Suya üflememelidir.
-          Ağzı ve gözleri sıkı kapamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa, abdest kabul olmaz.
-          Sağ el ile sümkürmemelidir.

Denmekte, devamında ise “Zaruret, mecburiyet olmadıkça aşağıdaki onbir şeye riayet etmelidir” denip bunlar arasında;

-          Halaya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmalıdır.
-          Halada konuşmamalıdır.
-          Avret yerine ve necasete bakmamalı, halaya tükürmemelidir.

Denmektedir.

Cevap: Kanaatime göre bunlar boş, hatta saçma sözlerdir. Yeni İslâm İlmihalinde Abdestin temeli ve âdabı şöyle belirtmişizdir:

Kur’ân’a göre abdestin farzı dörttür:

a) Yüzü, b) Dirsekleriyle beraber elleri yıkamak, c) Başın dörtte birini d) ve aşıklara kadar ayakları meshetmek (dört mezhebe göre yıkamak). İşte bunlar abdestin farzlarıdır. Bunları birer kere yıkamak farzdır. Böyle yapmakla abdest alınmış olur. Ancak bu abdest Peygamberimizin abdesti gibi olmaz. Onun abdesti gibi abdest almak için farzları yanında abdestin sünnetlerine de uymak gerekir.

• ABDESTİN SÜNNETLERİ

1) Elleri bileklere kadar üç kere yıkamak,

2) Abdeste "Besmele" ile başlamak. Çoğu ulemâya göre abdeste başlarken şöyle Besmele çekilir: "Bismillah! va'l-hamdu lillâhi alâ dîni'l-İslâm."

3) Mazmaza, yani ağza üç kere su verip çıkarmak,

4) İstinşak, yani buruna üç kere su verip, çıkarmak,

5) Kaşın ve bıyığın altına su geçirmek,

6) Çeneden aşağı olan sakalı meshetmek,

7) Sakalı sıksa eliyle ovuşturup altına su geçirmek, sık olmayıp deri görünüyorsa tüylerin altındaki deriyi yıkamak lâzımdır. Sakalın altı ovuşturulurken elin arkası boyna taraf getirilir, öne doğru ovuşturulur.

8) Başının tamamını bir kere kaplama meshetmek. Kaplama mesh şöyle yapılır: Eline suyu alıp iki avucunu ve bütün parmaklarını ıslatır, her elinin üç parmak başlarını birbirine değdirip baş ve işaret parmaklarını değdirmeden, birbirine değdirdiği üç parmağını başının önüne koyar. Arkasına doğru çeker. Ensesine varınca avuç içlerini başının iki yanına koyup parmaklarını kaldırır, öne doğru çeker. Böylece baş tamamen meshedilmiş olur. İşaret parmağıyla başparmağı henüz bir yere değmemiştir. İşaret parmağıyla kulağının içini, başparmağıyla kulağının arkasını, elinin tersiyle de boynunu mesheder. Kaplama meshin mutlaka bu şekilde olması şart değildir. Önemli olan, başının her tarafını meshetmektir.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş