Namazdan sonra okunanlar *** Evrim Sorunu
Cumartesi, 09 Haziran 2012 00:00

Namazdan sonra okunanlar

Selamlar Benim 3 sorum olacaktı.

1- Namazda selam verildikten sonra "Allahumme entesselamu ve minkessalaam, teba­rekte ya zelcelâli vel-ikram" deriz. Bu sünnet midir? Sünnet ise anlamı nedir?

2- Namazın sonunda dua eder ve ardından Fatiha okuruz. Bu namaz sonunda Fatihayi okumak sünnet midir? Hüseyin Atay bunun sünnet olmadığını söylemişti. Doğru olan nedir?

3- Bir de namaza başlamadan önce 3 kere "Estağfurullah el azim, Estağfurullah el azim, Estağfurullah el azim" deriz. Bu sünnet midir? Sünnet ise anlamı nedir? Teşekkürler. Elif

Cevap: 1- Namazdan sonra Fatiha okumak sünnet değil, tersine bid’attir. Hüseyin Atay doğru söylemiştir. Nitekim Sünnete son derece özen gösteren İslâm dünyasında namazdan sonra Fatiha okunmaz. Bu bid’at, Türkler arasında yaygındır.

2- Selâm’dan sonra üç defa “Estağfirullah” deyip ardından “Allahumme ente's-selâmu ve minke's-selâmu tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm (Allahım, Sen selâmsın, selâm Sendendir; ey celâl ve ikram sahibi, Sen kutlusun, yücesin!) demek sünnettir. (Bkz. Müslim, Mesâcid: 135-136; Ebû Dâvûd, Vitr: 25; Tirmizî, Salât: 108; Nesâî, Sehv: 81, 82; İbn Mâüce, İkame: 32; Dârimî, Salat: 88)

3- Namaz başlamadan önce değil, selâmın ardından 3 defa “Estağfirullah” demek sünnettir.

Not: Bir hususa dikkat çekmek isterim: Selâmdan sonra estağfirullah, Allahumme entes…, tesbihler ve duaları herkes kendi içinden söyler. Peygamber döneminin uygulaması böyledir. Müezzin komutlarıyla bu duaları okumak ve tesbihleri çekmek sünnet değildir. Sünnet olan, bunları herkesin kendi içinden söylemesidir.


 

Evrim Sorunu

Sayın profesör, hürmetlerimi sunarım. "Kur'an’da Peygamberler Tarihi":

1   Kitabınızı okuyorum, 22. sahifesinde: Muhammed Bakır, bizim atamız, Âdem’den önce bir milyon Âdem gelip geçmiştir, demiştir. Kitabın 27. sahifesinde Caferi Sadık ise “vallahi Allahu taala bin kerre bin (bir milyon) Âdem” demiştir. Siz de bu durum, insanın evrimleşe, evrimleşe ..... Bizim âdem düzeyine ulaştığını gösterir, demişsiniz. (kitabın aynı sayfasında) böylece Darwin’in insanın maymunlardan  geldiği... Teorisine katılmışsınız, anlamı var. Acaba doğru mu algılamışım –yanılmış mıyım?  Sizi eleştirmek haddim değil hocam, maksadım doğruya ulaşmaktır. ... Cevap verirseniz büyüklük göstermiş olacağınız tabiidir. Saygılar sunarım. Kemal Alan

Cevap: İnsanın bir evrim geçirdiği muhakkak ama insan maymundan veya herhangi bir hayvandan evrimleşmedi. Kendi kökünden evrimleşip insan olmuştur. Mahiyetini bilemeyiz. Ayrıntıyı önceki yazılarımda bulabilirsiniz. Tabii siz bir yazıma bakıp arka planını görmeden hemen insanın maymundan geldiği görüşünde olduğumu çıkarıyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim ve asla söy­lemem. Çünkü bu görüşte değilim.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş