TASAVVUF EĞİTİMİ VE ZİKİR İÇİN MÜRŞİD ŞART MI? PDF 
Pazar, 29 Ocak 2023 00:00

TASAVVUF EĞİTİMİ VE ZİKİR İÇİN MÜRŞİD ŞART MI?

Hocam selamlar,

Bu konuları defalarca açıkladınız ama aklıma takılan bir soru var, siz tasavvuf konusunda araştırmaları olan bir bilim adamısınız. İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekiyye'si ve Mevlana'nın Fîhi Ma Fîhi başta olmak üzere Tasavvufla ilgili kitapların çoğunda zikrin öneminden bahsediliyor. Özellikle Allah’ın bazı isim ve sıfatlarını zikretmenin ruhta çeşitli olgunluklar ve tecelliler oluşturacağı ama bunların rastgele yapılmasının faydadan çok zarar getireceği, dolayısıyla zikrin hangi isimlerle ve ne kadar yapılacağına konuyu bilen bir mürşidin karar vermesi gerektiği söyleniyor. Mesela siz de "Bir Ömür Böyle Geçti" isimli eserinizde Muharrem hocanızdan eğitim aldığınızı söylüyorsunuz. Ama herkesin böyle büyük âlimler eliyle yetişme imkânı olamıyor. Dolayısıyla, ruhumuzu eğitmek ve ahirette yüce mertebelere erebilmek için Kur'ân’ın emirlerini ve yasaklarını uygulamamız yeterli midir, yoksa tasavvuf terbiyesinden geçmek de gerekli mi? ...

Cevap: Cennete gidebilmek için Kur'ân'ın emirlerine göre yaşamanız yeterlidir. Hiç kimse Allah'ın vekili değildir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş