ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (5) PDF 
Cuma, 27 Ocak 2023 00:00

 

ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (5)

(...dünden devam)

 

Zikir hakkında daha birçok âyet bulunduğu gibi zikre teşvik eden pek çok Hadîs de vardır. Bunlardan birkaçına da işâret edelim:

“Allah’ı zikredenle etmeyen, diri ile ölü gibidir.” (Buhârî, Da‘avât: 67; Müslim, Zikir: 12)

“Her şeyin bir cilâsı vardır, kalblerin cilâsı da Allah’ı anmaktır. İnsanı Allah’ın azabından en çok koruyacak şey, Allah’ı anmaktan başkası değildir. (Allah yolunda cihâd da mı değil? dediler) Hayır, kesilinceye kadar vuruşsa dahi buyurdu.” (Tirmizî, Da‘avât: 5)

“Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekîne (huzur, feyiz) iner ve Allah, onları yanındakilere anar.” (Müslim, Zikir: 1, 11)

‘Allah’ın Elçisi, ‘Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman orada nasîbinizi yiyiniz’ dedi. ‘Cennet bahçeleri nedir?’ diyesoruldu. ‘Zikir halkalarıdır’, buyurdu.” (Tirmizî, Da‘avât: 83; İbn Hanbel, Müsned: 3, 150)

“Benim de kalbim bulutlanır, (bana da gaflet gelir) ben günde yüz kere Rabbime istiğfar ederim.” (Müslim, Zikir: I2)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş