ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (4) PDF 
Perşembe, 26 Ocak 2023 00:00

ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (4)

(...dünden devam)

Allah, nasıl ölmüş, kupkuru olmuş yeri, gökten yağmur indirerek diriltirse katılaşmış olan gönülleri de gökten âyetler indirerek diriltir. Bu Kur’ân’ın âyetleri gönüllere hayat verir. Bunları can kulağıyla dinleyip kabul eden ve düşünenler, katı yüreklilikten, kuruluktan kurtulur, dinin ruhuna döner, İlâhî rahmet ile dolup taşarlar. Allah’ın kelâmından tüyleri ürperir. Allah’ı anmakla gönülleri titrer:

Mü’minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu zaman (o âyetler, onların) imanlarını artırır ve (onlar) Rablerine tevekkül ederler. (Enfâl: 2) âyetinde hem genel zikrin, hem de Kur’ân okumanın, mü’min insanın ruhu üzerindeki derin etkisi belirtilmiştir. Ama bunlar mü’minin ruhunu huzura kavuşturur. İnanmayana ise sıkıntı verir: Allah (onların tanrılarından ayrı olarak) tek başına anıldığı zaman âhirete inanmayanların kalbleri ürker. Ama O’ndan başka tanrıları anılınca sevinirler.” (Zümer: 45), “Biz Kur­’ân’dan mü’minlere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zâlimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.” (İsrâ: 82)

Onlar ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer. Başlarına gelene sab­re­derler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yoluna) har­carlar.” (Hac: 35)

İşte gerçek din duygusu, Allah’ı son derece sevme ve O’na saygı, O’nun emirleri uyarınca hareket etme şeklinde tecellî eder.

Zikir hakkındaki âyetler yanında zikri öven ve zikre yönelten pek çok da Hadîs vardır:Zikri emreden âyetlerden birkaçı;

“Ayakta, oturarak ve yanlarınız üzerine yatarken Allah’ı zikredin.” (Nisâ: 103)

“Allah’ı çok zikredin ki felâha eresiniz.” (Cum'a: 10)

“Rabbini çok zikret, halktan kesilerek O’na yönel.” (Müzzemmil: 8)

Ey mü’minler, mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.” (Münâfikun: 9)

“Kendi içinde ağlaya, sızlaya, korkarak fakat bağırıp çağırma­dan sabah akşam zikret; gafillerden olma.” (A'râf: 205)

“Kendilerini ne ticaretin, ne de alışverişin Allah'ı anmaktan, na­maz kılmak­tan, zekât vermekten alıkoymadığı erkekler. (Onlar), yü­reklerin ve gözlerin (dehşetten) ters döneceği günden korkarlar.” (Nur: 37)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş