ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (1) PDF 
Pazartesi, 23 Ocak 2023 00:00

ALLAH’I ANMANIN ZİKİRDEN BAŞKA ANLAMI VAR MIDIR? (1)

Sayın Hocam, Ankebût Suresi 45. ayette Kur’an’da Allah'ı anmanın en büyük(ibadet) olduğu vurgulanır. Buradaki Allah’ı anmak ifadesinden namaz kılmayı mı anlamalıyız? Yoka anmanın başka anlamları da var mı?  Ayrıca hizmetinizden dolayı Allah sizden razı olsun soru ve cevaplar sayfanızdan çok şey öğreniyoruz ve bu öğrendiklerimizi çevremiz ile de paylaşıyoruz. Allah uzun ömürler versin.  Selam eder ellerinizden öperim.

Cevap: Tâhâ Sûresinin 14. âyetinde: "(Yalnız) Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl." buyurulmaktadır.

Âyette vurgulandığı üzere namazın temeli Allah'ı anmak, yani O'nu içinde düşünmektir. Allah'ı anmanın en büyük ibadet olduğu Ankebut Suresinde Hz. Peygamber'e hitaben: kendisine vahyedileni okuyup namaz kılması, namazın insanı aşırılıklardan, kötülüklerden uzaklaştıracağı, Allah'ı anmanın en büyük ibadet olduğu vurgulanır. Çünkü Allah'ı anmak, âhiret sorumluluğunu anımsamak, insanın yaptıklarından hesap vereceğini, yaptığı iyilik ve kötülüklerin kayda geçirileceğini düşünmek demektir ki bu da insanı kötülüklerden uzak tutar, üstün ahlak sahibi, erdemli yapar. "Hikmetin başı Allah korkusudur."

Yalnız Kur'ân'da namazdan ayrı olarak da Allah'ın çok anılması vurgulanmaktadır. Öyle ise "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimizden bir miktar alıntı yapalım:

Zikr kökünden zikrâ (ذِكْرَي) çok zikretmek (anmak), çok hatırlatıp öğüt vermektir. Bu, zikir’den daha çok anmayı, öğüdü belirtir. Tezkire (تذكِرة) de bir şeyin varlığını hatırlatmaktır. Tezkire, bir şeyi kanıtlayan delîl ve emâreden daha kapsamlıdır. Birer tezkire olan Kur’ân âyetleri insana Allah’ın birliğini anımsatan ve bunu kanıtlayan birer sözlü mu‘cizedir:

Allah’ı Zikir:

Namaz, oruç, hac gibi ibâdetlerin temel taşı Allah’ı zikir(anmak)dır. Allah’ı anmak en büyük ibâdettir. Kitâbtan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men‘eder. Elbette Allah’ı anmak, en büyük(ibâdet)tir. Allah, ne yaptığınızı bilir.” (Ankebût: 45)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş