TAYYİB BEY ANISINA YAPILAN SEMPOZYUM (3) PDF 
Çarşamba, 18 Ocak 2023 00:00

TAYYİB BEY ANISINA YAPILAN SEMPOZYUM (3)

(...dünden devam)

Daha sonra Hocamız M. Tayyib Okiç’in kabrinin bulunduğu mezarlığa gittik. Giderken yağmur dindi, güneş gülümsemeğe başladı. Hocamın kabrinin başında Yasîn-i şerif okudum, duâ ettim. Gelenler de gönülden âmin dediler.

Öğleden sonra saat 15’te oturum başladı. Oturum başkanı Prof. M. Hatiboğlu idi. Üç Bosnalı bir de Türk Prof. Tebliğ sundular.

Tebliğlerde Hocamız Prof. M. Tayyib Okiç’in yetiştiği aile ortamına değinildi. Hocamızın babası Hafız Mehmet Tevfik Efendi 1866’da doğuyor. İlk tahsilini doğum yerinde yaptıktan sonra İstanbul’a gidiyor. 10 yıl İstanbul’da okuyor. İlimden ve Kur’ân Kırâatinden olmak üzere iki icazet alıyor. Reformist düşüncelerinden ötürü bir ara yargılanıyor. Memleketine dönüyor. Medresede ders okutuyor. Dönemindeki medrese eğitiminde bazı düzeltmeler, yenilikler yapıyor. 1910 tarihinde Bosna Hersek Ulema Meclisine seçiliyor. 10 yıl Reîlsu’l-ulemâ naibliği yapıyor ve 1932’de vefat ediyor.

Aynı gün, başkanlığını lütfettikleri ikinci oturumda Hocam hakkında bilgi vermeyi ve bazı anılarımı anlatmayı gerekli gördüm:

Bosna Hersek Reîsu'l-ulema (Şeyhülislâm) yardımcısı Meh­met Tevfik Efendi'nin oğlu olan Tayyib Bey, 1902 tarihinde Sa­raybosna'nın Tuzla sancağına bağlı Graçanitsa kasabasında doğdu. Babasının Şeyhülislâm yardımcılığına seçilmesiyle Saraybos­na'ya geldi. Burada ilkokulu, Rüştiyeyi ve modern İlâhiyat koleji olan Okruzna Medresa'yı bitirdi. Daha sonra İslâm Hukuku ve İlâhiyat okulundan mezun oldu, Zagreb Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Latin Dili ve Edebiyatı kursundan diploma aldı. Paris'e gitti. Sor­bon Edebiyat Fakültesinden lisans diploması aldıktan sonra Tunus'ta ez-Zeytûne Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde ihtisas yaptı.

1934-1941 yılları arasında Saraybosna'da öğretmenlik yaptı. Bir süre Türkiye'nin Belgrat Büyükelçiliğinde çalıştı. İkinci Dünya Savaşı patlak verince Almanlar onu gözaltına aldılar. Sekiz ay gözaltında kaldıktan sonra 1945'te Türkiye'ye geldi. Beş yıl İstanbul'­da Başbakanlık Arşivinde araştırmalar yaptı. 1949 yılının sonlarına doğru Ankara'da İlâhiyat Fakültesi kurulunca bu Fakülteye öğretim üyesi olarak davet edilip Hadis profesörlüğüne atandı. Ertesi yıl Hadis'e ilaveten Tefsîr dersini de üstlendi.

1950'den 1969 yılına kadar tam yirmi yıl Fakültede Hadis ve Tefsir dersleri okuttuğu gibi, 1964'ten, 1971 yılına kadar da Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Tefsir derslerini okuttu.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş