YENMESİ HELÂL OLAN HAYVANLAR HK. PDF 
Pazar, 15 Ocak 2023 00:00

YENMESİ HELÂL OLAN HAYVANLAR HK.

En’âm Suresi: “145. De ki: ‘Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki pistir- ya da Alah'tan başkası adına boğazlanmış bir fısk (murdar olmuş hayvan) olursa başka (bunlar haramdır). Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) saldırmamak ve (zorunluluk) sınırı(nı) aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir). Çünkü Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir’.”

Mü’min Suresi: 79. Allah'tır ki kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanları yarattı.”

Sayın hocam yukarıdaki ayetlere baktığımızda leş yahut akıtılmış kan yahut domuz eti ya da Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir fısk’ın yenmemesi gerektiğini, bunların dışındakilerin yenebileceğini anlıyoruz. Ancak Mü’min Suresi 79 da Allah’ın hayvanların bazılarını yememiz bazılarına da binmemiz için yaratıldığı vurgulanmaktadır. Bundan binilmesi gereken hayvanların yenmemesi gereken hayvanlar olduğunu mu anlamalıyız?  Saygı ve selamlarımı sunarım...

Cevap: Kur'ân nelerin haram olduğunu çeşitli aşamalarda inmiş olan dört âyette açıklamıştır. Bunlar domuz eti, ölmüş hayvan eti, Allah'tan başka bir tanrı adı anılarak kesilen hayvan eti ve bir de akıtılmış kan. Bunun dışında haram yok. Kimsenin Kur'ân'ın yasaklarına yasak katma hakkı yoktur. 

Mü’min 79. âyette genellikle toplumun uygulamalarına işaret ediliyor:

Mü’min de denilen büyük ve küçük baş hayvanları insanların emrine veren Allah'tır. İnsanlar bunlardan kimini binek olarak kullanırlar, onlara eşyalarını yükleyip uzak yerlere taşırlar. Kimini yerler, kiminin de sütünden, yününden yararlanırlar. Allah insanlara, denizde gemilere binip se­yâhat etme imkânını da vermiştir. Bunların hepsi Allah'ın insanlara lüt­fudur ve yalnız Allah'a tapılması gerektiğini gösterir. Allah'ın hangi âyet­lerini (birliğinin kanıtlarını, yarattığı büyük olayları) inkâr ediyorsunuz? Kibir ve inadınızdan ötürü gerçeği kabul etmiyorsunuz? Yoksa O'nun bu açık seçik âyetlerini inkâr etmek mümkün değildir.

İnsanların binek olarak kullandıkları hayvanların etinin haram olduğu söylenmiyor. Nitekim kiminin yününden sütünden istifade edilir. Sütünden ve yününden yararlanılan hayvanların etleri yenildiği gibi pekâlâ binek olarak kullanılan hayvanların etleri de yenilebilir. Çünkü bunların etlerinin haram olduğu belirtilmiyor. Ancak âyette bu hayvanların topluma sağladığı temel faydalar anlatılıyor. 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş