FATİHA’DAN SONRA “ÂMÎN” DENİLİR PDF 
Cumartesi, 14 Ocak 2023 00:00

FATİHA’DAN SONRA “ÂMÎN” DENİLİR

Hocam hayırlı akşamlar, bir konu var, aklıma takılıyor ve namazda beni rahatsız ediyor

Sorum şu: Ben Caferî mezhebine göre namaz kılıyordum ama çevremdeki arkadaşlarım çoğunluğu Hanefi mezhebine göre namaz kılıyor. Ben Ca‘ferî mezhebine göre namaz kılarken zorlandığım için Hanefi mezhebine göre kılmaya başladım ama Fatiha’dan sonra âmin yerine elhamdülillahi rabbi’l-âlemin demeye devam ediyorum, bu şekilde kıldığım namazın sıhhatinde bir sıkıntı olur mu? Bu kafamı meşgul ediyor namazda. ...

Cevap: Fatiha zaten "Elhamdu lillahi rabbi'l-âlemîn" ile başlar. Bunun mânâsı: "Övgü, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" demektir. Kur'ân'ın bir özeti olan Fatiha Suresi duaların da en güzelidir. Fatiha'dan sonra "Âmîn" denilir. Manası "Ya Rabbi duamızı kabul buyur" demektir. Böyle demek güzel ve Peygamberimizin de buyruğudur. Ama siz Fatiha'yı bitirdikten sonra yine "Elhamdu lillahi rabbi'l-âlemîn" dediğinizi söylüyorsunuz. Böyle demekle namaz bozulmaz, namaza bir zarar gelmez ama zaten başta söylediğiniz sözü tekrar etmenin anlamı nedir? İnsan yaptığı duânın ardından "Âmîn: Ya Rabbi duâmızı kabul et" der.  Ben size "Âmîn" demenizi tavsiye ederim.

Hz. Peygamber (s.a.v.), imam "ğayri'l-mağdûbi 'aleyhim velâ'd-dâllîn" dediği zaman cemaatin "âmîn" demesini emretmiştir: "İmâm 'âmîn' dediği zaman siz de 'âmîn' deyiniz. Çünkü kimin 'âmîn' sözü, meleklerin 'âmîn'ine rastlarsa o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buharî, Ezân, 111, 112, Da'avat 64; Müslim Salât 72; Tirmizî, Salât 71; Nesa'î, İftitâh 33; ibu Mâce, İkâme 14...)

Ebû Hüreyre'nin rivâyetine göre Allah'ın Elçisi, 'ğayri'l-mağdûbi 'aleyhim velâ'd-dâllin'i okuyunca, birinci saftakilerin işiteceği bir sesle 'âmin' derdi." (İbn Mâce, İkâme 14; Dârimî, Salât, 39) Yalnız kılan da Fâtiha'yı bitirince "âmîn" der. Âmîn: Duâmızı kabul buyur, anlamınadır. Cemaatle namaz kılarken açık okunan namazlarda imam velâ'd-dâllîn deyince Ebu Hanîfe'ye göre cemaat gizlice, Şâfiîye göre açıkça âmîn der. Gizli okunan namazlarda ise imam Fatiha'yı bitirince âmîn der.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş