105/49 HUCURÂT SÛRESİ (6) PDF 
Cuma, 06 Ocak 2023 00:00

105/49 HUCURÂT SÛRESİ (6)

(...dünden devam)

4-5 nci âyetlerin iniş sebebi olarak şu olaylar anlatılır:

1) Abdullâh ibn 'Abbâs'a dayanan rivayete göre Peygamber (s.a.v.), Anber oğulları üzerine Uyeyne ibn Hısn el-Fezârî kumandasında bir müfreze gönderdi. Anber oğulları, Uyeyne'nin üstlerine geldiğini öğrenince çoluk çocuklarını bırakıp kaçtılar. Uyeyne onların âilelerini tutsak alıp Peygam­ber(s.a.v.)e getirdi. Daha sonra adamlar âilelerini fidye ile kurtarmak üzere geldiler. Babalarını gören çocuklar ağlayarak babalarından yardım istediler.

Peygamber(s.a.v.)in hanımlarından her birinin ayrı bir odası vardı. (Hz. Peygamber içeride uyuyordu). Gelenler, Peygamber'in uyanmasını bekleme­den, hemen çabucak:

— Ya Muhâmmed! Çık yanımıza gel!" diye bağırıp onu uyandır­dılar.

Peygamber (s.a.v.) çıkıp yanlarına geldi. Dediler ki:

— Ya Muhammed, çoluk çocuğumuzu fidye karşılığında bize geri ver.

Cebrâîl Aleyhisselâm inip: "Allah seninle onlar arasında bir adamı hakem yapmanı emrediyor" dedi. Allah'ın Elçisi onlara:

— Benimle sizin aranızda sizin dininizde olan Sebure ibn 'Amr'ın hakem olmasına razı mısınız? dedi. Onlar da:

— Evet, dediler.

Sebure ancak amcası A'ver ibn Beşâme'nin tanık olması şartıyle hakemliği kabul edeceğini söyledi. Onlar da buna razı olunca A'ver şöyle dedi:

— Bunların yarısına fidye alıp yarısını da fidyesiz serbest bırakmanı uygun görüyorum, dedi.

Bu hükmü kabul eden Peygamber (s.a.v.) tutsakların yarısı için fidye aldı, yarısını da fidyesiz bıraktı.

2) Câbir'in rivayetine göre âyetler Temîm Oğulları hey'eti hakkında inmiştir. Bunlar Medine'ye gelip Peygamber(s.a.v.)i Mescidde bulama­yınca odalarının ardından yüksek sesle bağırıp onu öğle uykusundan uyandır­mış­lardır. Câbir şöyle diyor:

"Temîm Oğulları geldiler, kapının önünde bağırdılar:

— Yâ Muhammed, dışarı çık, yanımıza gel, çünkü bizim övgümüz zeyn (güzel), yergimiz şeyn(kötü)dür! dediler. Allah'ın Elçisi (s.a.v.):

— Övgüsü zeyn, yergisi şeyn olan yalnız Allah'tır, diyerek dışarı çıktı. Ötekiler dediler ki:

— Biz Temîm oğullarından bir cemâatiz. Şâirimiz ve hatîbimizi getirdik. Seninle şiir ve övünme yarışmasına gireceğiz!

Allah'ın Elçisi (s.a.v.):

— Ben şiirle gönderilmedim, övünme ile de emredilmedim. Ama haydi buyurun, dedi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş