74/23 MÜ'MİNÛN SÛRESİ, İLK VE SON ÂYETLERİ (6) PDF 
Perşembe, 29 Aralık 2022 00:00

74/23 MÜ'MİNÛN SÛRESİ, İLK VE SON ÂYETLERİ (6)

(...dünden devam)

Allah, birçok âyette emânete özen göstermeyi, verilen sözde durmayı emreder:

"Allah size, emânetleri ehline vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder" (Nisâ': 58), "Ey inananlar, ahidleri yerine getirin" (Mâide: 1) âyetlerinin tefsirinde de bu konuda gerekli açıklama yapılmıştır.

Peyğamber(s.a.v.)in ünlü hadisinde emânete hiyânet, nifak alâmetlerinden sayılmıştır (Buḫarî, İmân: 24).

İşte Mü'minûn Sûresinin bu ilk dokuz âyetinde sayılanlara özen gösteren mü'minler felâha erip Firdevs'e yani cennete girecek ve orada sürekli kalacaklardır.

Firdevs: Habeşçeden veya Rumcadan veya Farsçadan Arapçaya geçmiştir. Ebû Hüreyre'den gelen bir söze göre Firdevs, Cennet ırmaklarının çıktığı dağdır (Kurtubî: 12/108). Yine Ebû Hüreyr'eden buna yakın anlamda bir hadîs rivayet edilmiştir. "Allah'tan (cennet) istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin, çünkü o, cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Cennetin ırmakları oradan çıkar. Onun üstünde Rahmân'ın Arşı vardır.'' (Buḫârî, Cihâd: 4; Tevhîd: 22; Tirmizî, Cennet: 4; İbn Hanbel, Musned: 2/235).

Nesâ'î'nin tefsirindeki bir rivayete göre Hz. Ayşe, "Allah Elçisinin ahlâkı nasıldı? sorusuna Peygamber(s.a.v.)in ahlâkı Kur'ân idi demiş ve: " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون: Mü’minler felaha erdi"dan başlayıp " وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰـى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُون:Namazlarını koruyanlar” âyetine kadar okumuş: "İşte Peygamber'in ahlâkı böyle idi" demiştir.” (Nesâ'î, Tefsîr) Tirmizî de Hz. Ömer'in şu sözünü naklediyor: "Hz Peygamber'e vahiy indiği zaman yanında arı uğultusuna benzer bir ses duyulurdu. Bir gün yine kendisine vahiy geldi. Bir saat durduk, sonra açıldı, kıbleye döndü. Ellerini kaldırarak şöyle dedi: "Allah'ım, bize (lütfunu) artır eksiltme, bizi yükselt alçaltma, bize ver yoksun bırakma, bizi üstün getir, alt etme, bizi razı et, bizden râzı ol!' Böyle duâ ettikten sonra 'Bana on âyet indi, onların dediğini yerine getiren cennete girer' dedi ve " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون"den başlayıp on âyet okudu." (Tirmizî, Tefsîr: Sûre: 23)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş