74/23 MÜ'MİNÛN SÛRESİ, İLK VE SON ÂYETLERİ (4) PDF 
Salı, 27 Aralık 2022 00:00

74/23 MÜ'MİNÛN SÛRESİ, İLK VE SON ÂYETLERİ (4) 

(...dünden devam)

İmam Ahmed'in: "Adam öldürmeden sonra zinadan büyük bir günâh bilmiyorum" dediği rivayet edilir. İmam Ahmed bu sözüne, Abdullâh ibn Mes'ud'dan gelen şu hadisi kanıt göstermiştir: "Abdullah ibn Mes'ûd:

—Yâ Resûlellah, hangi günâh daha büyüktür, demiş. Peygamber

(sav):

—Seni yaratan Allah'a ortak koşmandır, buyurmuştur.

—Daha sonra hangisi? demiş.

—Komşunun karısiyla zinâ etmendir, buyurmuştur." (Tirmizî, Tefsir, Sûre: 33)

Hz. Peygamber (s.a.v.) her günâhın en büyüğünü söylemiştir ki cevap soruya uygun olsun. Çünkü kendisine en büyük günâh sorulmuş, o da her çeşidin en büyüğünü söylemiştir. Şirk çeşitlerinin en büyügü, Allah'a benzerler, ortaklar sanmaktır. Adam öldürme çeşitlerinin en büyüğü de kişinin, geçim korkusuyla çocuğunu öldürmesidir. Zinânın en büyüğü de komşunun karısıyla zinâ etmektir. Çünkü bu takdirde birçok hak çiğnenir ve suç da kat kat artar. Kocası olan kadınla zinâ etmek, kocası olmayan kadınla zinâ etmekten ağırdır. Çünkü birincisinde zinâ suçu yanında kocanın hakkı da çiğnenir, ona âidolmayan çocuk ona nisbet edilir ve başka kötülükler olur.

Eğer kocalı kadın, kendi komşusu olursa suç daha da artar. Çünkü zinâ suçuna koca hakkını ve komşuluk hakkını çiğneme de eklenir. Peygamber(s.a.v.)in: ''Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete girmez" (Buḫârî, Edeb: 29) dediği rivayet edilir. Komşuya, onun karısıyla zinâ etmekten daha büyük bir kötülük olmaz. Kocası olmayan yüz kadınla zinâ etmek, Allah katında komşunun karısıyla zinâ etmekten daha hafiftir. Şayet komşusu, kendi kardeşi veya akrabası olursa bu suçlara bir de akrabalık hakkını çiğneme eklenir, günâh daha da artar. Şayet komşusu ilim öğrenmek, cihâdetmek gibi bir ibadet amacıyla dışarıya gitmişse günâh daha da büyük olur. Bu arada kadın da kendi akrabasından olursa bu kez kadının akrabalık hakkını da çiğneme günâhı da yukarıdaki suçlara eklenir. Eğer bunlara ilâveten zinâ eden adam evli de olursa günâh daha çok olur. Eğer hem evli, hem de yaşlı ise günâh daha büyür. Bu iş haram ayına rastlar ve haram beldede (Mekke'de), namaz vakitleri, dileklerin kabul edileceği saatlerde işlenirse günâh katbekat artar. İşte günahların kötülüğü arttıkça cezaları da artar.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş