KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (2) PDF 
Çarşamba, 14 Aralık 2022 00:00

KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (2)

(...dünden devam)

Haşr Suresinde anlatıldığı üzere Hz. Peygamber elde edilen ganimetleri, Mekke'den hicret eden göçmenlere dağıtmıştı. Çünkü onlar daha muhtaç durumda idiler. İşte belki bu dağıtıma gönül koyanlara: "Allah'ın, o kent halkından, Elçisine verdiği ganîmetler, Allah'a, Elçiye, (ona) akrabâ olanlara, yetîmlere, yoksullara (yolda kalan) yolcuya âittir. Tâ ki (o mallar), içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Elçi size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azâbı şiddetlidir." (Haşr: 7)

İşte yazdığınız âyetlerin hepsi aynı zamanda başkomutan olan Hz. Resulün emirlerine itaati emretmektedir.   

Kısaca bu ganîmet olayını açıklayalım:

Nadîr oğulları, Medine'nin el-Ğars denilen bir bucağında otururlardı. 'Âmir oğullarının da antlısı (müttefiki) idiler. Liderleri Huyey ibn Ahtab idi. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye geldiklerinde, bunlarla kendisinin ne lehinde ne de aleyhinde bulunmamaları esası üzerine bir antlaşma yapmıştı.

Hz. Peygamber (s.a.v.), bu antlaşmaya dayanarak 'Amr ibn Ümeyye ad-Damrî'nin öldürdüğü iki Kilâplının diyetini vermek konusunda yardım istemek amacıyla birkaç sahâbisiyle birlikte Nadîr Oğulları Mahallesine gitti.

Bu diyet meselesi de şu idi: Ebû Berâ isimli bir zâtın ricası üzerine Peygamber (s.a.v.), İslâmı yaymak maksadıyla Necd tarafına Münzîr ibn 'Amr başkanlığında bir hey'et gönderdi. Bu hey'et Bi'r-i Mâ'ûne denilen yere gelince 'Âmir ibn Tufeyl ve adamlarının saldırısına uğrayıp öldürüldü. Onların arkasından gelen 'Amr ibn Ümeyye ile arkadaşı Ensârdan biri, arkadaşlarının öldürüldüğünü gördüler. Ensârlı da dövüştü ve öldürüldü. 'Amr ibn Ümeyye tutsak alındı ve perçemi kesilerek bırakıldı. 'Amr bu halde Medine'ye dönerken arkadaşlarını öldüren 'Âmir oğullarından iki kişi, bilmeden kendisine arkadaş oldular. 'Amr, arkadaşlarının öcünü almak için o iki kişiyi uyurlarken öldürdü. Oysa Medine tarafından gelen bu iki kişiye Allah'ın Elçisi can güvencesi (emân) vermişti. Bu güvenceden dolayı 'Âmir oğullarına hatâ ile öldürme diyeti vermek gerekti. 

 

(devamı yarın..)

 

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş