KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (1) PDF 
Salı, 13 Aralık 2022 00:00

KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (1)

Selamünaleyküm,

Kuran’da Nisa suresi 80. ayette “Kim Elçiye ita’at ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (bil ki), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.” Buyuruyor Yüce Allah, Ali İmran Suresi 31. ayette De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir’.” Buyuruyor Yüce Allah.

Cuma Suresi 2. ayette “O’ dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın ayetlerini okuyan, onları yücelten, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi. Oysa onlar, daha önce açık bir sapıklık içinde idiler.” Buyuruyor Yüce Allah, yukarıdaki ayetlerde, Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetine uymamız gerektiğini mi emretmiştir? Yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

Cevap: Kur'ân'ın indiği dönemlerde, Kur'ân'ın buyrukları dışında Resulullah'ın sünneti diye bir kavram yoktu. Sünnet yaşam tarzı, genel ahlak davranışıdır. Peygamberimiz vefatlarında: "Ben size Allah'ın Kitabını bırakıyorum, ona uyduğunuz sürece yolunuzu şaşırmazsınız!" buyurmuştur. Peygamber'in asıl sözü budur. Ama sonradan Sünnî denilen grup bu tek tavsiyeyi ikiye çıkarmış, "Allah'ın Kitabını ve benim Sünnetimi" demişlerdir. Şîîler ise Sünnet yerine "Ehl-i Beyti" katarak Peygamber'in, ümmete Allah'ın Kitabını ve ehl-i beytini yani ev halkını, o soydan gelenleri bıraktığını söylemişlerdir. İkisi de uydurmadır. Çünkü Peygamber döneminde Sünneti oluşturan Hadisler yazılmamıştı, dört halife döneminde de bunların yazılmasına müsaade edilmemişti. Peygamber, henüz mevcudolmayan Sünneti (yani Hadis kolleksiyonunu) nasıl bırakacaktı?

Beri taraftan Peygamber'in zürriyeti de yani ehlibeyt soyu da henüz mevcut değildi. Var olan sadece kendi ailesi, damadı ve iki torunu idi. Kendisinden sonra gelecek zürriyetini ümmete bırakması söz konusu değildir.

Netice olarak âyetlerde kastedilen Peygamber'in sonradan derlenmiş olan Hadis anlatımlardan ibaret Peygamber Sünneti değil, Peygamber'in yönetimine, emirlerine itaattir. Onun tebliğ ettiği Kur'ân âyetlerini ihlas ile kabul edip onlara uymaktır. Peygamber aynı zamanda bir devlet başkanıdır. On yıllık Medine döneminde 87 küçüklü, büyüklü gazalar düzenlemiştir. Bunlardan kırk küsur savaşa bizzat iştirak edip savaşı yönetmiştir. İşte bu sıkıntılı ve zor şartlar içinde Peygamber'e gönülden itaat edenler yanında onun buyruklarına uymayanlar da vardı.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş