KURAYZA OĞULLARI SAVAŞ ESİRLERİ (1) PDF 
Cuma, 09 Aralık 2022 00:00

KURAYZA OĞULLARI SAVAŞ ESİRLERİ (1)

 

Değerli Hocam,

 

Sizi uzun yıllardır takip ederim, İslam’ı bizlere bu kadar sade, anlaşılır anlattığınız için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun, size ve ailenize uzun, sağlıklı ömürler versin.

Bu hafta anlattığınız Kurayza oğulları vakasında kadınların ve çocukların esir edilip satıldığı yazıyor. Bunlar, kimlere hangi şartlarda satıldı ve nasıl bir muamele gördüler? Merhamet ve adalet dini olan İslam açısından soruyorum. Bir kusurum olduysa Yüce Allah'tan affını dilerim. Saygılarımı sunarım...

Cevap: Kızım, anlatılan olay Tefsirlerde, Hadis ve tarih kitaplarında anlatılır. Ama kanaatime göre Peygamber böyle bir katliam yapmaktan münezzehtir. Şimdi size olay hakkındaki rivayeti ve kanaatimi yazıyorum. Hz. Peygamber Medîne'ye geldikleri zaman, Medîne’de bulunan üç Yahûdî kabîlesi: Kaynuka Oğulları, Nadîr Oğulları ve Kurayza Oğullarıyla şu şekilde ittifak yapmışlardır:

"Mü'minlere tâbi olan Yahûdîlere yardım edilir, haksızlık edilmez, onlara karşı savaşılmaz. Onların dostları (müttefikleri) de aynen kendileri gibidir. Onlar kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde serbesttir. Zulüm, günâh yapanın, adam öldürenin sorumluluğu, bunları yapana ve âilesine âittir.

"Yahûdîler de mü'minlerle savaşanlara karşı mü'minlere yardım edecekler, mü'minlerle birlikte savaş giderlerine katılacaklardır. Bu antlaşmada taraf olan Müslümanlar ve Yahûdîler, aralarında iyiliği öğütleyecekler, günâh işlere girmeyecekler, birbirlerine iyi davranacaklardır." (İbn Hişâm, Sîret: 2/119-123)

Bu antlaşmaya göre Yahûdîler kendi dinlerinde serbest olacaklar; Medîne’nin yerli Arapları Evs ve Hazrec kabîleleriyle yapmış oldukları antlaşmalar yürürlükte kalacak; Müslümanlara bir saldırı durumunda Yahûdîler, Müslümanların yanında yer alacak, Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum izlemedikleri takdirde de Müslümanlar, bir saldırıya ma'ruz kalan Yahûdîlere yardım edeceklerdi.

Fakat Kurayza Oğulları, bu antlaşma hükümleri uyarınca Müslümanlara yardım edecekleri yerde, Ahzâb olayında, Müslümanları ortadan kaldırmak üzere gelmiş olan Birleşik Arap Ordusuyla ittifak yaparak Müslümanlara hıyanet etmişlerdi. Medîne çevresine hendek kazıldığı için Hendek Savaşı olarak adlandırılan olayda kuşatmadan bir sonuç alamayacaklarını anlayan ve aleyhlerine dönen doğa şartlarıyla da moralleri bozulan müşrik kabîleler birer birer savaş alanından çekilip gittiler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş