İYİ İŞ YAPAN HIRİSTİYANA “ALLAH RAZI OLSUN”, DENİLEBİLİR Mİ? PDF 
Pazartesi, 05 Aralık 2022 00:00

İYİ İŞ YAPAN HIRİSTİYANA “ALLAH RAZI OLSUN”, DENİLEBİLİR Mİ?

Soru: İslâm dininden başka Kitap ehlinden olan Hıristiyan veya Yahudi, insanlık için hayırlı bir iş yaparsa bu insana Allah razı olsun demenin bir sakıncası var mı? ...

Cevap: Kur'ân, Kitap ehlinden dürüst, iyi niyetli insanları cennetle müjdelemektedir: "Şüphesiz inananlar; Yahûdîler, Hıristiyanlar ve Sabiîler(den) Allah'a ve âhiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara, Rableri katında mükâfât vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (Sakara: 62, Mâide: 69).

Kur'ân, bunlara cennet kapısını açtığına göre demek ki bunlar, Allah'ın razı olduğu insanlardır. Allah'ın razı olmadıkları cennete giremez. Öyle ise Allah'ın razı olduğu insanlar için "Allah razı olsun" diye hayır duâ etmenin ne sakıncası olabilir ki? Ancak müşrik, yani puta tapar insana duâ edilmez. Çünkü Kur'ân: "Akrabâ bile olsalar, cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra (Allah'a) ortak koşanlar için mağfiret dilemek; ne peygamberin, ne de inananların yapacağı bir iş değildir." (Tevbe: 113) demektedir. Kitap ehli müşrik değildir. Onları müşrik kategorisine sokmak, Kur'ân'ı tahriftir. Hz. Peygamber de, kendisinden sonra gelen Dört Halifesi de Kitap ehlini müşrik saymamış, onlara din özgürlüğü tanımışlardır. Kur'ân, Kitap ehlinin mabetlerini, Allah'ın anıldığı, Allah'a tapılan mabetler olarak tanımlamakta ve bunların Allah tarafından korunduğunu belirtmektedir: "Eğer Allâh, kimi insanları kimileriyle savunmasaydı, içlerinde Allâh'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. Allâh, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allâh, kuvvetlidir, gâliptir." (Hac: 40)

Değerli okurlarım, artık egoizmden kaynaklanan bağnaz düşünceleri bırakıp Kur'ân'ın ruhuna dönmemiz gerekir. Yoksa daha asırlarca dinleri düşmanlık aracı olarak algılama devam eder ve asıl misyonu ve hedefi barış olan İlâhî dinler, saldırı nedeni olur. Siz onları Kur'ân'a rağmen cehenneme gönderirseniz, onlar sizi cennete göndermez herhalde. Nitekim öyle olmuş, din yanlış anlaşılarak düşmanlıklar körüklenmiş, aslında çıkar için yapılan haçlı seferleri gibi savaşlar maalesef dine dayandırılmış ve din adına yapılmıştır. Nerede kaldı "Sana bir yanağını vurana ötekini de döndür" diyen İlcîl'in ve "Hep birlikte barışa girin!" diyen Kur'ân'ın barışçıl mesajları!

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş