HUTBE FARZ MI? PDF 
Pazar, 04 Aralık 2022 00:00

HUTBE FARZ MI?

Soru: Cuma hutbesi farz mıdır, farz ise Kur`ân-ı Kerîm`in hangi suresinin kaçıncı âyetinde emir buyurulmuştur?

Cevap: Cuma hutbesi farzdır. Kur'ân'da açıkça "Cuma günü hutbe oku, yani konuşma yap" diye bir emir yoktur ama, "Ey inananlar, Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allâh'ı anmağa koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın lüt-fundan (nasibinizi) arayın. Allâh'ı çok anın ki başarıya eresiniz. Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman hep dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: "Allâh'ın yanında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allâh, rızk verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma: 9-11)

Cuma 9'cu âyette inananlara, Cuma günü namaz için çağırıldığı zaman Allah'ı anmaya koşmaları emredilmektedir. Gerçi namaz da Allah'ı anmadır ama, zikrullah (Allah'ı anmak) sadece namazdan ibaret değildir. İşte Cuma konuşması (hutbesi) de Allah'ı anmaktır. Ayrıca 11'nci âyette, ticaret veya eğlence davulunun sesini duyanların, Peygamber'i ayakta bırakıp çıkmaları, kınanmaktadır. Peygamber'in ayakta olması, konuşma yapması durumunu anlatır. Demek ki Cuma namazında konuşma yapılır. Bu ifade de hutbenin yani konuşma yapmanın, Cumanın temel öğelerinden olduğunu kanıtlar.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş