ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -5- PDF 
Perşembe, 24 Kasım 2022 00:00

 

ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -5-

 

(...dünden devam)

 

Özetle: meleklik sıfatlarını kazandığından akıl üstü, insanın kavrayamayacağı bazı haller oluşur idi ki görenleri hayret içinde bırakırdı. Çünkü kutsal sıfatları o kadar saflık ve inceliğe ulaşmıştı ki âşıkları o kutsal sıfatlı zatı nurdan cisimlenmiş ruhsal latîf bir kişi görürdü. Zamanın insanları grup grup devletlinin ziyaretlerine gelir ve onun velilik kadehinden bir yudum olsun içmeğe koşar, hattâ gayri Müslimler bile o hakikat çeşmesinden içmek isterlerdi. Böyle olağanüstü halleri görüldükçe ünü ve veliliğinin özellikleri yayıldıkça her gün büyük bir topluluk gelir ve bunların içinde nice kimseler çalışarak Hakk’a kavuşur ve tam övünçle duyulurdu. Bu mânevî zevki tadıp duydukça okyanus gibi mânevî feyizler coşarak müritlerin sayısı seksen doksan bini geçmiş ve İlâhî zikirler ve sonsuz feyizler o kadar yayılmıştı ki nereden geçse bir zikir sesi duyulur ve bir nispet kokusu koklanır idi.

Parmakla gösterilen o zatın yaratılışı gayet gökçek ve ölçülü idi. Şöyle ki: Orta boylu olup cemaat içinde seçkin ve heybetli olurdu. Yüzü değirmi ve güzeldi. Temiz bedeni esasında etli olup zât tecellisine erdiğinden eti gitmiş idiyse de yine etli görünürdü. Benzi beyaz olup biraz bal rengine çalardı. Gözleri siyah ve turuncu olup gayet cazip ve güçlü idi. Sakalı ak ve uzunca idi. Saçları ak ve üçer örük, sağ ve sol memelerine kadar sarkardı. Hâsılı Tanrısı onu gayet güzel ve endamı ölçülü olarak yaratmıştı.

Başına keçeden sivri bir külâh giyer, üzerine yeşil sarık sarardı. Müridleri de başlarına aynı külâhı kor ve mümkün oldukça onu temsile çalışırlardı. Bazen başına Kadirî sikkesi (Kadirî Tacı) koyardı. Kıyafetini Hoğu Köyünden müridesi Hacı Hanım, kendi parasıyla alıp diker ve hediye ederdi. Dikilmesi için o mübarek kadın kıbleye yönelik olarak oturur (ki yüce Şeyhin bulunduğu köy de kıble yönünde idi) besmele çekip üç İhlâs okuyarak bir iğne batırmak şartıyla tam bir yılda giysiyi tamamlayıp o sultana giydirirdi. Bu güzel hizmetinden ötürü o hanımefendi yüksek feyiz sahibi olarak muradına ermiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş